For sommeren 2023 ønsker Titania å

ansette engasjerte sommerstudenter

med fordypning innen teknisk

ressursgeologi, mineralproduksjon,

berggrunns- og ressursgeologi eller

geometallurgi

 

Om stillingen:

Arbeidsperiode blir fra 01.06 til 14.07. Starttidspunkt kan diskuteres ut i fra når kandidater har siste eksamen.

Generelt ønsker vi oss studenter fra Tekniske Geofag eller Geologi Realfag, og vi oppfordrer spesielt studenter fra 3.klasse og oppover om å søke.

Arbeidsoppgavene er innenfor:

  • Gruvedrift/stabilitet
  • Kartlegging
  • Landmåling/GPS
  • Prosessmineralogi/oppredning

Det er forventing om at studenten er:

  • Selvstendig – Løsningsorientert
  • Lærevillig
  • Har sertifikat klasse B

De som ønsker sommerjobb hos Titania kan sende inn en søknad og CV
til titania@kronosww.com innen 20. februar 2023. Kandidater vurderes fortløpende.

 Spørsmål om stillingene kan rettes til Marte Kristine Tøgersen (prosessmineralogi/oppredning) (marte.toegersen@kronosww.com) eller Åsa Barstad (geologi/gruvedrift) (aasa.barstad@kronosww.com).

Arbeidsgiver: Titania
Frist: 20. februar
Ansettelsesform: Sommerjobb
Søknad og CV til: titania@kronosww.com 
Spørsmål til: