Dette er Jan Martin, som er vår eminente leder. Lederen i Berg har det overordnede ansvaret i linjeforeningen, som innebærer oppfølging av styret og komiteer. I tillegg er man også annsiket utad, både til andre linjeforeninger og NTNU/SiT. Vi har stilt han noen spørsmål om hvordan det siste året i styret har vært.


Beskriv i korte trekk hva stillingen går ut på?

Holde styr på alt og alle som skjer i linjeforeningen. Litt potet, men du sitter med alt ansvaret.

Hvilke egenskaper kommer godt med som Leder?

Er du blid og omgjengelig kommer det selvsagt godt med. Å ha litt system på ting skader heller ikke. Og å ha energi til å ta i et ekstra tak der det trengs. Det er alltid nok å gjøre!

Føler du at du har lært noe det siste året, og hva er i såfall det?

Jeg har absolutt lært masse dette året! Hvor mye som ligger i det å faktisk ha ansvaret for en gjeng mennesker og at arbeid blir gjort. Jeg har jo vørt i styret i noen år, men året som leder har definitivt vært et av de bedre.

Hva vil du si til de som tenker på å stille?

Du vil absolutt ikke angre! Det er uten tvil det beste året du kan ha i studiet ditt. Du vil lære masse, både om deg selv og andre, samt få delta på uendelig mange morsomme arrangementer med andre styrer og mennesker. Du vil også bli bedre kjent med institutt og fakultet.

Hva er det morsomste du har gjort i din tid i styret?

Det må være det årlige styreseminaret til Røros der vi tar med de andre linjeforeningstyrene i IV for “erfaringsoverføring”. Jeg og festsjefen til EMIL smurte oss inn i smør og brøyt på badet. Jeg vant.


Spørsmål? Kontakt Jan Martin på leder@bergstud.no eller besøk han på kontoret torsdag fra 12:15 til 14:00
Har du lyst til å bli leder? Still på generalforsamlingen 30. april da!
De andre stillingene som er på valg kan du se her.