Dette er Marte, og hun har den veldig viktige stillingen som bedriftssjef i linjeforeningen. Det er hun som sørger for at vi får inn penger som vi kan bruke på å arrangere morsomme fester i løpet av året. De pengene får hun inn ved å arrangere bedrifts-presentasjoner i løpet av semestrene. Som bedriftssjef er hun i tillegg også leder i BK-berg. Vi har spurt henne om hvilke erfaringer hun har fått i løpet av sin tid i styret.


Beskriv i korte trekk hva stillingen går ut på?

Som bedriftssjef er du leder for bedriftskomiteen og har hovedansvaret for å planlegge og gjennomføre bedriftspresentasjoner for studentene ved petroleumsfag, tekniske geofag og geologi. Dette innebærer å kontakte aktuelle bedrifter og fortelle dem hvorfor de bør holde en presentasjon, for så å ordne alt det praktiske med presentasjonen i samarbeid med bedriften.
Som leder for BK Berg er du også ansvarlig for å holde ukentlige møter, sende ut møteinnkallinger og andre praktiske ting.
Som bedriftssjef sitter du i hovedstyret til Berg. Du er også ansvarlig for å ta del i Linjesamarbeidet, et samarbeidsforum bestående av alle bedriftssjefene på Gløshaugen, samt Kontrollenheten som er kontrollorganet til Teknologiporten bestående av representanter fra alle linjeforeningene ved IV-fakultetet.

Hvilke egenskaper kommer godt med som Bedriftssjef?

Som bedriftskontakt bør man være ansvarsfull, strukturert og utadvendt.

Føler du at du har lært noe det siste året, og hva er i såfall det?

Jeg har lært mye om meg selv og det å være leder for en gruppe, samt hvordan man samarbeider godt med andre. Jeg har blitt mer effektiv og flinkere til å ha flere tanker i hodet på en gang. Jeg føler at vervet mitt har gitt meg mye verdifull kunnskap som jeg tar med meg videre.

Hva vil du si til de som tenker på å stille?

Som bedriftssjef lærer man utrolig mye nytt, samtidig som man blir kjent med mange nye mennesker. Du danner deg et nettverk på tvers av linjeforeninger og næringsliv. Et verv i Berg er også utrolig sosialt! Man blir en del av den unike styrekulturen på Gløshaugen, og blir invitert på mye gøy. Sist, men ikke minst; det ser veldig bra ut på CV-en!

Hva er det morsomste du har gjort i din tid i styret?

Det må være alle jubileer, Immball og turer vi har vært med på. Har blitt kjent med så mange hyggelige folk, både på studiet, men også fra andre linjer.


Spørsmål? Kontakt Marte på bedrift@bergstud.no eller besøk henne på kontoret torsdager fra 10:15 til 12:00
Har du lyst til å bli bedriftssjef? Still på generalforsamlingen 8. november da!
De andre stillingene som er på valg kan du se her.