Denne flotte unge damen heter Marte og har nå i et år hatt den viktige posisjonen som bedriftssjef i linjeforeningen. Nå skal en arvtaker velges, og under er noen av hennes tanker om tiden som bedriftssjef og leder for BK-berg.


Beskriv i korte trekk hva stillingen din går ut på?

Som bedriftssjef er du leder for bedriftskomiteen og har hovedansvaret for å planlegge og gjennomføre bedriftspresentasjoner for studentene ved petroleumsfag, tekniske geofag og geologi. Dette innebærer å kontakte aktuelle bedrifter og fortelle dem hvorfor de bør holde en presentasjon, for så å ordne alt det praktiske med presentasjonen i samarbeid med bedriften. Som leder for BK Berg er du også ansvarlig for å holde ukentlige møter, sende ut møteinnkallinger og andre praktiske ting.

Som bedriftssjef sitter du i hovedstyret til Berg. Du er også ansvarlig for å ta del i Linjesamarbeidet, et samarbeidsforum bestående av alle bedriftssjefene på Gløshaugen, samt Kontrollenheten som er kontrollorganet til Teknologiporten bestående av representanter fra alle linjeforeningene ved IV-fakultetet.

Hvilke egenskaper er viktige som bedriftssjef?

Som bedriftskontakt bør man være løsningsorientert, ansvarsfull, strukturert og utadvendt.

Har du lært noe i løpet av det siste året, og i såfall hva?

Jeg har lært mye om meg selv og det å være leder for en gruppe, samt hvordan man samarbeider godt med andre. Jeg har blitt mer effektiv og flinkere til å ha flere tanker i hodet på en gang. Jeg føler at vervet mitt har gitt meg mye verdifull kunnskap som jeg tar med meg videre.

Hva vil du si til de som tenker på å stille?

Som bedriftssjef lærer man utrolig mye nytt, samtidig som man blir kjent med mange nye mennesker. Du danner deg et nettverk på tvers av linjeforeninger og næringsliv. Et verv i Berg er også utrolig sosialt! Man blir en del av den unike styrekulturen på Gløshaugen, og blir invitert på mye gøy. Sist, men ikke minst; det ser veldig bra ut på CV-en!

Still som bedriftssjef på generalforsamlingen 6. November!
Lurer du på hvilke andre stillinger som skal velges? Se her.
Spørsmål? Kontakt Marte på bedrift@bergstud.no.