Her er Kristin, vår kjære internasjonale kontakt. Er det noen som har kontroll på hva bergstudenter rundt omkring i verden driver med, er det henne. Etter to fantastiske år i styret som hun avsluttet med å arrangere ISW som ble avsluttet forrige tirsdag, er Kristin nå klar for å gi stafettpinnen videre. Her er hva Kristin har å si om tiden sin som internasjonal kontakt. Merk at internasjonal kontakt har en varighet på et år med mulighet for forlengelse med enda et år.


Beskriv i korte trekk hva stillingen går ut på?

Som internasjonal kontakt har man ansvar for å arrangere ISW i Trondheim.
Siden ISW skal arrangeres annen hvert år, har man mulighet til å sitte i to år.
Første året går i hovedsak ut på å skaffe sponsorer og sende norske bergstudenter på ISW i utlandet.
Andre året skal det i tillegg til dette arrangeres ISW. Da skal man stifte en komite som man sammen med gjennomfører arrangementet. Det går blant annet ut på å lage program for uka og beverte ca 15 internasjonale studenter.
Som internasjonal kontakt er man med i hovedstyret, og har noen oppgaver knyttet til det, bl.a. Styremøter og kontortider.

Hvilke egenskaper kommer godt med som internasjonal kontakt?

Det aller viktigste er å være interessert i å bli kjent med andre og løsningsorientert. Gode engelskkunnskaper kan komme godt med. Fra før av har jeg arrangert ulike ting, som mosjonsløp og friluftscamper. Det er kunnskap som har kommet godt med, men er ikke nødvendig for å kunne arrangere ISW.

Føler du at du har lært noe det siste året, og hva er i såfall det?

Som internasjonal kontakt lærer du å lede en komite, lage planer og påse at arbeidsoppgavene blir gjort. Jeg har lært å sende søknader, og holde styr på mye om gangen. Det er spennende og litt krevende, men kunnskaper som helt garantert er verdt å ha med seg videre.

Hva vil du si til de som tenker på å stille?

Kjør på, livet som internasjonal kontakt er veldig bra! Du kommer til å få et stort nettverk av bergstudenter i hele Europa. I tillegg blir du godt kjent med andre styrer på Gløshaugen og blir kjent med andre bergfolk på tvers av klasser og trinn.
Kort sagt får du ett eller to herlige år!

Hva er det morsomste du har gjort i din tid i styret?

Styretiden har vært fylt av artige ting, men skulle jeg plukket ut noen få så må det vært de ISW’ene jeg har deltatt på. Jeg har vært både i England og Finland, det er uker jeg aldri kommer til å glemme. I tillegg har det vært veldig artig å få arrangere min egen her i Trondheim. Utenom det er det alltids artig å være med på jubileer og hytteturer for å møte andre styrer.


Spørsmål? Kontakt Kristin på int-kontakt@bergstud.no eller besøk henne på kontoret onsdager fra 08:15 til 10:00
Har du lyst til å bli internasjonal kontakt? Still på generalforsamlingen 8. november da!
De andre stillingene som er på valg kan du se her.