Dette er Agnete, og hun har snart sittet et år som vise-økonomisjef i Berg. I likhet med vise-festsjef tar Agnete over som økonomisjef etter 1 år i styret.  Som vise-økonomisjef er Agnete ansvarlig for Bedriftskomiteen(BK-Berg) sin økonomi. Vise-øk får også kurs i regi av SiT og opplæring av økonomisjefen slik at hun etter et år er klar til å ta over som økonomisjef. Vi har spurt henne om hvordan året som vise-økonimosjef har vært.


Beskriv i korte trekk hva stillingen går ut på?

Som vise-økonomisjef skal man det første året lære om økonomien til Berg og har ansvar for bedriftskomiteens økonomi. Det går i hovedsak ut på å sende ut fakturaer etter bedriftspresentasjoner eller for blestegebyr. Før man tar over som økonomisjef drar man på kurs om moms og regnskap i regi av Sit. Det andre året blir man økonomisjef og har ansvar for å lage budsjett, føre regnskap og veilede styret med tanke på pengebruk.

Hvilke egenskaper kommer godt med som Vise-økonomisjef?

Det kan lønne seg å ha en strukturert og organisatorisk side, men utover at man skal holde styr på utlegg og betalingsfrister kan det meste læres. Det er også en fordel at man tør å si nei til andre styremedlemmer dersom man mener pengene kan bli brukt annerledes. Noe av tanken med året som vise-økonomisjef er derfor at man skal bli trygg på dette.

Føler du at du har lært noe det siste året, og hva er i såfall det?

I løpet av det siste året har jeg lært en del om hvor viktig det er å holde styr på fakturaer og utgifter og hvordan man lager fakturaer. I tillegg har jeg lært hvordan man skal ta hensyn til momsregler når man skal fakturere og lage regnskap. Det kommer hele tiden nye ting man skal ta stilling til, så man lærer noe nytt hele tiden.

Hva vil du si til de som tenker på å stille?

Jeg kan anbefale alle som har lyst å søke som økonomisjef! Man får et utrolig godt innblikk i hvordan styret jobber og alle tradisjonene som både Berg og andre linjeforeninger har. Ved å være med i styret har også mulighet til bli med på mange fester, jubileer og ikke minst styrehyttetur. Man trenger ingen forkunnskaper for å bli økonomisjef, alt man trenger å vite vil man lære i løpet av det første året og man vil få god veiledning både av økonomisjefen og av styret.

Hva er det morsomste du har gjort i din tid i styret?

Det morsomste i løpet av tiden min i styret så langt må være styreturen til Røros, hvor jeg både drakk inn hatten og ble kjent med folk fra alle de andre styrene.


Spørsmål? Kontakt Agnete på vise-ok@bergstud.no eller Vilde på okonomi@bergstud.no
Har du lyst til å bli vise-økonomisjef? Still på generalforsamlingen 8. november da!
De andre stillingene som er på valg kan du se her.