Dette herlige mennesket er Vilde. Hun har nå sittet i ett år som vise-økonomisjef, og trer nå inn i rekkene som økonomisjef.
Her har du noen tanker om hva Vilde synes om sitt år som vise-økonomisjef.


Beskriv i korte trekk hva stillingen din går ut på?

Økonomistillingen i foreningen er ett to-årig verv der du første året sitter som vise-økonomisjef. Her får du ansvaret for Bedriftskomitèens (BK-Berg) økonomi samt opplæring, både i regi av SiT og av økonomisjefen. Det første året går stort sett med på å sende faktura etter bedriftspresentasjoner og å prøve å lære seg hvordan linjeforeningens økonomi egentlig fungerer.  Det andre året overtar du det fulle ansvaret for hele foreningens økonomi. Det betyr at du må kunne føre et oversiktlig og korrekt regnskap, budsjettere framover i tid samt å veilede styret på beslutninger rundt arrangementer og generell pengebruk.

Hvilke egenskaper er viktige som vise-økonom?

Å ha evnen til å jobbe strukturert og organisert er selvfølgelig et pluss. Det hender det kommer inn en del fakturaer, så å holde tunga rett i munnen når det kommer til betalingsfrister er et must. Man bør også være trygg på seg selv og tørre å utfordre de utgifter som styremedlemmer framlegger. Man skal tørre å si nei. I løpet av året som vise-øk er tanken at man skal opparbeide seg denne tryggheten.

Har du lært noe i løpet av det siste året, og i såfall hva?

Jeg hadde ikke så mye erfaring med økonomi fra før, men i løpet av det siste året har jeg lært mye. Linjeforeningen er som en liten bedrift, noe som gir deg uvurderlig erfaring senere i livet. Man lærer veldig mye om alt fra kontakt med bedriftsverdenen til momsregler. Man vokser veldig mye som person i løpet av tiden i styret, og lærer noe nytt hele tiden.

Hva vil du si til de som tenker på å stille?

Du vil absolutt ikke angre! Du vil få to fantastiske år, der du føler du får være med å forme linjeforeningen. Du vil også få ekstremt mye igjen for samarbeidet med de andre linjene, mange nye venner og ikke minst fester! Linjeforeningsmiljøet på Gløshaugen er stort og bærer preg av mange og lange tradisjoner. Å få muligheten til å ta del i disse er et privilegium! Det er ikke nødvendig med erfaring fra før, det vil du opparbeide deg i løpet av det første året som vise-økonomisjef.


Still som vise-økonomisjef på generalforsamlingen 6. November!
Lurer du på hvilke andre stillinger som skal velges? Se her.
Spørsmål? Kontakt Vilde på vise-ok@bergstud.no.