Reserver F-169 (Bergstuen)

Sjekk kalender for markerte datoer og tider som er opptatt før du gjør reservasjon. Du kan eventuelt ta kontakt på telefon for å flytte en reservasjon til noen. Nye reservasjoner synes etter 1-2 minutter i kalenderen under.

Synkroniser/Legg til Kalenderen her!

[calendar id=”715″]
Referanse (komite, gruppe, navn)
Mobilnummer *
Dato *
Fra kl: *
Til kl: *