Billettsalg

Dette vil bli annonsert i slutten av mail/starten av juni. Det vil være webbasert betalingsløsning for banketten. Mer informasjon kommer.