Billettsalg

Dette vil bli annonsert i slutten av mail/starten av juni. Det vil være webbasert betalingsløsning for banketten. Mer informasjon kommer.

Takk til IMT

En stor takk til Institutt for Materialteknologi ved NTNU for 5000,- til sponsing av JubKom hytteturen på Solskinnshytta på Røros turen 7-9.mars. Mange frivillige er med på å organisere 100-års jubileet og denne turen har vi virkelig satt pris på!