For 3. og 4. klasse petgeostudenter ved NTNU (inklusiv bachelor/masterprogram i geologi)

Exploro planlegger å ta inn en til to sommerstudenter i år. Se
PDF under. Det er relativ kort søknadsfrist da Exploro har som mål
å få det avklart før eksamen starter.

Søknadsfristen er dermed innen mandag 11. mai.

Oppstart av sommerjobb er rett etter eksamensperioden og avsluttes fredag 10. juli. Dermed blir det tid til litt sommerferie også.
Exploro er informert om at 3 klasse petroleumsgeologi har en obligatorisk ekskursjon til Alta og at de ikke er tilbake før 15. juni. Arbeidsdato og avslutning er kun et estimat og avtales nærmere, så det er naturligvis fullt mulig for disse studentene å søke også.

-> Deltidsstilling_Exploro_2015.PDF

Kontaktperson i Exploro er geoscientist Laura Marello

laura.marello@exploro.no