Marit_editHer er Marit, redaktøren (populært kalt redaktøsen) av vår kjære linjeforeningsavis, Bergmanden! På generalforsamlingen 12. november er det tid for Marit å pensjonere seg etter et vellykket år som overhode i redaksjonen. Her kan du lese mer om hennes erfaringer fra det siste året.

Beskriv i korte trekk hva stillingen går ut på?
Som redaktør har du ansvar for at Bergmanden kommer ut minst 4 ganger i året. Men hjelp fra redaksjonen din skal artikler skrives, bilder redigeres og avisen til slutt settes sammen!

Hvilke egenskaper kommer godt med som redaktør?
Gode skriveferdigheter, både kreativt sett og med tanke på rettskriving. Et øye for estetikk og design er også en fordel.

Føler du at du har lært noe det siste året, og hva er i såfall det?
Jeg har lært utrolig mye og ettersom Bergmanden flere ganger har gitt meg en unnskyldning til å prate med folk jeg ellers ikke ville kommet i kontakt med føler jeg stillingen har utvidet nettverket mitt mye. Ellers har stillingen lært meg å lede en redaksjon og det at man må mase på folk for å få ting gjort!
Hva vil du si til de som tenker på å stille?
Gjør det! Det er utrolig morsomt arbeid, og det er veldig gøy å få det man har laget på trykk og lest av mange. Det er også veldig fleksibelt arbeid, og du får alle godene styret har uten mange av pliktene de andre styremedlemmene har!

Spørsmål? Kontakt marit på bergmanden@bergstud.no

Les mer om redaksjonen her og om de andre styrestillingene som skal velges her. Still som redaktør på generalforsamlingen og bli med på å sørge for at avisen vår inneholder minst like mye moro, sladder, bilder og rølp det kommende året!