Etter en meget vellykket tur til Åre, er nå Stian og Gard klare for å gi oppgaven med å planlegge turen videre! Nye Åreansvarlige skal velges på generalforsamlingen 14. april, og kanskje er det nettopp du (dere?) som får æren av å arrangere vinterens vakreste eventyr i 2017!


Beskriv i korte trekk hva stillingen går ut på?
Forklar Å være åreansvarlig går ut på å arrangere Bergstuderendes Forenings årlige tur til Åre. Det innebærer å planlegge, bestille og være ansvarlig for turen i sin helhet, både før, under og etter oppholdet.
Hvilke egenskaper kommer godt med som åreansvarlige?
De åreansvarlige bør planlegge godt og være grundige og nøye. Det er mye å holde styr på, og mange frister å forholde seg til. Man bør like å ta ansvar, og ha vilje til å stå på, da det er forholdsvis mye som må gjøres, totalt sett.
Føler dere at dere har lært noe det siste året, og i såfall hva?
Vi føler vi har lært en del om hvordan det er å arrangere tur for mange mennesker. Å forholde seg til mange meninger, å imøtekomme ønsker på best mulig måte, og ikke minst at ting tar tid.
Hva vil dere si til de som tenker på å stille?
Det er viktig å begynne tidlig. Vi sier ikke dette for at det skal være noe press, men bare for å være klar over at det er mange som drar til Åre, og da er det viktig å være tidlig ute for å finne passende hytter, og ikke minst dato for turen.
Still som åreansvarlige på generalforsamlingen torsdag 14. april!