Etter et vellykket generalforsamling ha r vi fått hele 7 nye styremedlemmer.  Vi vil gratulerer de nye styremedlemmene og takker de utgående for fantastisk innsats for Berg. De nye medlemmene fra venstre til høyre er:

Bedriftssjef: Inga Gåsbakk

Internasjonal kontakt: Amanda Solli Eide

Vise-festsjef: Live Aasen Frosta

Vise-økonomisjef: Halvor Frøhaug Willumsen

Redaktør: Solfrid Eiesland

Hytttesjef: Hanne Otnes

DHL-kontakt: Karoline Kjøle Olsen

Fullstendig referat finner du her.