p

Kjøp og salg av bøker i BSF

På denne siden kan du selge og kjøpe bøker lett imellom andre Bergfolk innen Petroleum, Materialteknolgi og Geologi. Dere har mange fellesfag og der blir da kortere vei mellom kjøp og salg.

Innfyllingsskjema for boksalg

* Обязательно
  Это обязательный вопрос
  Это обязательный вопрос
  Это обязательный вопрос
  Это обязательный вопрос
  Это обязательный вопрос
  Это обязательный вопрос
  Har du skrevet inn riktig pris? makspris er satt til 2000.
  Это обязательный вопрос
  Это обязательный вопрос
  Никогда не используйте формы Google для передачи паролей.
Er boken din blitt solgt? Trykk her!

Ditt navn

E-post

Hvilken bok er solgt?

Det finnes også en egen facebook gruppe for kjøp & salg av bøker innad i BSF dersom du heller ønsker å benytte det, som finnes her: