Vil du være med på å skape det ledende oljeselskapet?

Aker BP trenger et mangfold av kompetanse, erfaring og tankesett. Vi liker å bli utfordret og å tenke nytt. Hos oss kan du være med å på å utvikle fremtidens olje- og gassproduksjon, og samtidig forbedre hele næringen.

Aker BPs visjon er å bli det ledende lete- og produksjonsselskapet innenfor olje og gass. Det skal vi få til ved å utvinne naturressursene med lave utslipp og kostnader, samtidig som vi skaper arbeidsplasser, og verdier til eiere og samfunnet. Vi har store fremtidsplaner, som inkluderer videre vekst og et ønske om å forbedre olje- og gassnæringen.  

Hver dag jobber vi for sikker, pålitelig og kostnadseffektiv drift med lave utslipp. For å klare det må vi arbeide sammen som et lag. Samarbeid mellom leverandører, allianser, land og hav er selve kjernen i Aker BP.

Personlig utvikling skaper en vinn-vinn situasjon, og vi vil derfor gi deg muligheter til å styrke kompetansen din.

I Aker BP legges det til rette for at ansatte kan bytte stillinger internt – slik sørger vi for at erfaring overføres til ulike felt, prosjekter og funksjoner.

Vi skaper gode resultater ved å utnytte våre sterke sider, samtidig som vi tar vare på hverandre i et trygt, sikkert og inkluderende arbeidsmiljø.

 
 
 
Ansatte
 

Aker BP har for øyeblikket en rekke Graduate- og sommerstudent stillinger ute. 

Sjekk ut de ulike stillingene på: https://akerbp.com/karriere/ 

Frist: varierende mellom 01.10 - 03.10