NTNUVi – Våre ideer ønsker deg velkommen til studentcamp 3.-9. august 2015 i Trondheim!
Du får:

  • Være med på et viktig og kult prosjekt
  • Bli kjent med studenter fra HiG, HiÅ, HiST og NTNU
  • Delta på flere sosiale arrangement
  • Attest fra rektor ved NTNU, Gunnar Bovim
  • Mat (og evt. reise og bo om nødvendig)

NTNUVi ønsker dine ideer!

Mer informasjon om prosjektet og søknadsskjema finner du her:

http://www.ntnu.no/fusjon/student/ntnuvi

Søknadsfrist: 22. mai