Opptak til Bedriftskomiteen

Vi i BK-Berg søker nå etter flere dyktige studenter fra petroleumsfag, tekniske geofag og geologi som kan bidra med å arrangere bedriftspresentasjoner og være et bindeledd mellom studenter og næringslivet.

Vervet går i hovedsak ut på å avtale og planlegge bedriftspresentasjoner, for deretter å være med å arrangere disse. Det er regelmessige møter med komiteen og utover dette styrer man sin egen arbeidstid.

Gjennom dette vervet får du god kontakt med næringslivet. Dessuten får du god erfaring i kunne selge deg selv og gjøre våre linjer attraktive for næringslivet. Vi kan også lokke med at vår kontaktperson i de ulike bedriftene som oftest er rekrutteringsansvarlig for den aktuelle bedriften. Dette er en ypperlig mulighet for deg til å knytte kontakter i arbeidslivet, både med tanke på sommerjobb og jobb etter studiene. I tillegg vil du bli kjent med folk på tvers av linjer og klassetrinn, og få være med på sosiale sammenkomster.

Vi krever ingen erfaring fra tidligere, og alle er velkomne til å søke. Vi oppfordrer sterkt 1. og 2. klassinger til å søke på stillingen. Dersom du blir tatt opp varer vervet i to semestre.

Husk at dette er et frivillig verv som krever svært lite og ser bra ut på CV-en.

Send en søknad, eller spørsmål angående vervet, til bedrift@bergstud.no med kort beskrivelse av deg selv og hvorfor du er interessert i å være med i BK-Berg.

Søknadsfrist søndag 11. september kl. 23.59.