PGS inviterer 25 studenter fra norske universiteter til å delta på konferansen ‘Recent Advances in Exploration Technology‘, herunder 5 fra NTNU. Konferansen blir avholdt 20-21 mai på Fornebu, Oslo.

Invitasjonen dekker deltagelse på konferansen under begge dagene unntatt middag. De som blir invitert må dermed selv betale for kun reise og opphold.

Mer informasjon og registrering kan finnes her:

http://www.geo365.no/olje-og-gass/students-are-welcome/