Da er generalforsamlingen til BSF over, og følgende personer tiltrer sine respektive stillinger til høsten:

  • Leder: Trine Remmen
  • Kjellersjef: Dennis Adelved
  • Infosjef: Kristin Blilie
  • Åreansvarlige: Gard Munkerud og Stian Mydland

Referat fra generalforsamlingen ligger her:

Referat generalforsamling BSF vår 2015
Som vanlig mange gode og konstruktive innspill fra bakerste rad.