Onsdag 5. april møtte omtrent 100 bergstudenter opp på PTS for å delta på foreningens generalforsamling. Både valg og statusrapporter gikk knirkefritt med mange som ville stille til de forskjellige verven. Her er de nye:

Hovedstyret

Leder: Moa Madeleine Angell Fagermo
Infosjef: Kjetil Aarflot Storaas
Kjellersjef: Iver Fossen Haugen

Foreningen
Åreansvarlige: Kari Ravnestad Kjørholt og Trygve Mikal Viga Skretting
Revysjef: Daniel Vadseth

Fullstedig referat finner du her

I tillegg må selvsagt de utgående styremedlemmene takkes for strålende innsats i foreningen det siste året!

(Bjørnar drikker her for Felix som dessverre ikke kunne være til stede)