Mandag 6. november møtte omtrent 80 bergstudenter opp på PTS for å delta på foreningens generalforsamling.
Statusrapporter fra foreningen foregikk uten problemer, og valget gikk smertefritt med flere som til og med stilte til gjenvalg.

Her er de nye som ble valgt:

Hyttesjef Lise Stornes Eiane
Bedriftssjef Marte Møller
Vise-Festsjef Sandra Bones Aastveit
Vise-Økonomisjef Agnete Rogstad
Internasjonal Kontakt Kristin Løwø
Redaktør Kristin Helland-Hansen
DHL-kontakt/inkluderingsansvarlig Sigurd Grydeland Schawlann

 

I tillegg ble det valgt 5 ivrige sjeler, som skal dra i gang 105-års jubileumsarbeidet, som er :

Jan Martin Helgetun, Håkon Selmer, Moa Fagermoen, Marte Møller, og Trine Remmen

 

Fullstedig referat finner du her

I tillegg må selvsagt de utgående styremedlemmene takkes for strålende innsats i foreningen det siste året!