Den 19.April møtte nesten 100 bergstudenter opp for å delta på foreningens generalforsamling.
Statusrapporter fra foreningens komiteer og grupper gikk fint for seg.
Det ble også diskutert internt om vi skulle velge Åreansvarlige på høsten eller fortsette med det på våren, med ett klart flertall som stemte på å flytte det til høsten.

Valg gikk av stablen som vanlig her er de nye som skal tre inn i sine verv:

 

Stilling  Påtroppende
Leder Jan Martin Bjørngård Helgetun
Infosjef Vebjørn Furuseth
Kjellersjef Martin Bakken Lesjø
Åre-ansvarlige Norunn Marie Olderheim

Rebekka Stenersen

Revyansvarlig Moa
MYRAsjef REDACTED

I tillegg ble det valgt 2 nye inn i jubileumskomiteen som skal planlegge 105-års jubileumet:

Brage Haugen, Daniel Vadseth

 

Fullstedig referat finner du her

I tillegg må selvsagt de utgående styremedlemmene takkes for strålende innsats i foreningen det siste året!