BANE NOR: Ingeniørgeolog – Utbygging Øst


Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. 

Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler.  Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Utbygging Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre – og Østfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 100 medarbeidere. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er ferdigstilt, men det drives fortsatt med sluttføring, og det planlegges og forberedes bygging av dobbeltspor på Venjar – Langset og Kleverud -Sørli (Dovrebanen) samt Sandbukta – Moss – Såstad og Haug-Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot Hamar, Lillehammer og Halden.

Prosjektet Haug- Seut søker nå etter en ingeniørgeolog med ansvar for oppfølging av alle bergarbeider i prosjektering og utførelse på strekningen. Stillingen rapporterer til prosjektsjef.

Stasjonering vil være Fredrikstad.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av rådgiver under prosjektering.
 • Bidra under utarbeidelse av kontraktsgrunnlag.
 • Påse at arbeidet gjennomføres på en sikker måte for alle involverte, for 3.person og for det ytre miljøet.
 • Kontroll og oppfølging av tekniske løsninger.
 • Oppfølging av entreprenør på byggeplassen.
 • Kvalitetskontroll.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning som sivilingeniør/ingeniør eller tilsvarende innen relevante fagområder.
 • Fordel med erfaring fra byggeledelse og administrasjon av prosjekt, samt erfaring i kontraktshåndtering.
 • Kunnskap og erfaring innen ingeniørgeologiske, bergtekniske og anleggstekniske utfordringer.
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne, både på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 • Du må være observant, gi tydelige tilbakemeldinger og tørre å si ifra der det er nødvendig.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper.
 • Våre verdier er åpen, engasjert og profesjonell, og vi søker deg som ønsker å bidra til at disse verdiene etterleves i organisasjonen.

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger
 • Årsbillett på NSBs tog

Søk:

Søk på stillingen her


Søknadsfrist: 

10.12.2017


Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Bane NOR SF
Ref. nr.: 3618673485

Stillingsbrøk: 100%Fast


Kontaktinfo: 

Adler Enoksen

Prosjektsjef Haug- Seut

tlf: (+47) 94971793


Søkekriterier:

Sted

Oslo

Østfold

Akershus

Bransje

Håndverk/Bygg- og anlegg/Mekanikk

Offentlig tjenester/forvaltning

Jernbane

Fagfelt

Bygg og anlegg

Ingeniøryrker

Rolle

Medarbeider


Ønsker din bedrift å lyse ut stillinger her? Ta kontakt.