Lundin Norway: sommerjobb 2019


Lundin Norway skal engasjere studenter i sommervikariater innen et bredt spekter av fagdisipliner som er viktig for et oljeselskap. Har du lyst på utfordringer og vil lære av de beste? Da bør du søke nå.

En sommerjobb i Lundin kan gi deg verdifull og relevant erfaring. Du får muligheten til å jobbe med interessante faglige utfordringer knyttet til reelle pågående prosjekter. Samtidig blir du kjent med olje- og gassindustrien og med Lundin Norway som arbeidsgiver. Vi er et komplett oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og produksjon. Her jobber det 370 kompetente og dedikerte ansatte som hver eneste dag bidrar til å gjøre både selskapet og norsk petroleumsindustri litt bedre.

Vi ser etter deg som er i gang med høyere utdanning innen relevante fagfelt og som kjenner deg igjen i våre kjerneverdier – åpenhet, tillit, ærlighet og mangfold. De rette kandidatene er nysgjerrige og fleksible personer som trives med både teamarbeid og selvstendige oppgaver. Flere av dagens ansatte i Lundin startet her som sommervikar.

Oppstarttidspunkt og varighet for sommervikariatene avtales nærmere mellom den enkelte avdeling og kandidat.

Søknad om sommerjobb i Lundin Norway sendes elektronisk via vår karriereportal innen 16. desember.

For å sende søknad, gå inn på linken under til den eller de avdelingene du har lyst til å jobbe i. Så ses vi kanskje til sommeren!

Operations

HSEQ

Finance

Supply Chain

Project Development

Reservoir Development

Exploration

Drilling


Lundin Norway AS har i løpet av få år etablert seg som det mest suksessrike leteselskapet på norsk kontinentalsokkel. Vi har gjort betydelige funn i Nordsjøen, med Edvard Grieg og Johan Sverdrup som de største. Vi er ledende i Barentshavet med funn på feltene Gohta og Alta. Også i årene fremover vil vi ha en ambisiøs letestrategi. Vi startet produksjon fra Edvard Grieg-feltet i 2015, og er dermed et fullt integrert oljeselskap. Lundin Norway ble opprettet i 2004 som et heleid datterselskap av Lundin Petroleum. Vi har hovedkontor og driftssenter på Lysaker utenfor Oslo, og avdelingskontor i Harstad. Organisasjonen vår består av 350 fast ansatte som alle deler de samme verdiene: åpenhet, tillit, ærlighet og mangfold.


Søknadsfrist:

16.12.18


Norsk Stein: Trainee


Har du lyst til å jobbe i Norsk Stein og Heidelberg Cement AG? Da er du velkom-
men til å søke stilling i vår bedrift som trainee sivilingeniør/ingeniør. 
Dette er stillinger som er opprettet med tanke på langsiktig rekruttering av ledere i Norsk Stein.

Aktuell bakgrunn og utdannelse er bergingeniør, bygningsingeniør, maskiningeniør, produksjonsingeniør e.l. på master- eller bachelor-nivå.

Som Trainee vil du bli kjent med hele organisasjonen.Dette er en stilling som kan gi mulighet for fast ansettelse i Norsk Stein eller i en annen bedrift i et av verdens største selskap på byggematerialer, HeidelbergCement AG.

Norsk Steins 2-årige traineeprogram vil legge til rette for personlig og faglig utvikling gjennom utfordrende arbeidsoppgaver og prosjekter. For dyktige og motiverte kandidater vil programmet danne et godt
grunnlag for videre utvikling.

Hvem er vi ute etter?
Hvis beskrivelsen nedenfor passer til deg, må du ikke nøle med å søke.

 • Fullført bachelor- eller masterutdanning. Arbeids-
  praksis er en fordel, men ikke noe krav.
 • Behersker engelsk godt, skriftlig og muntlig
 • Ønsker en bratt lærekurve, kommuniserer godt og trives med et høyt arbeidstempo.
 • Initiativrik og ansvarlig, og har stor arbeidsglede og ønsker å være med å utvikle Norsk Stein videre.
 • Fleksibel i forhold til oppgaver og geografisk mobilitet

Traineeprogrammet:
Ha faste arbeidsoppgaver i en avdeling på Jelsa eller Tau. I løpet av perioden veksles det mellom avdelinger. Hvilke avdelinger og hvilke relevante oppgaver vil bli avgjort basert på bakgrunn og kvalifikasjoner av den enkelte kandidat. Aktuelle avdelinger og arbeidsoppgaver kan være:

Teknisk avdeling:

 • Planlegging, ledelse og oppfølging av prosjekter.
 • Rapportering.

Bruddavdeling:

 • Planlegging, oppfølging og optimalisering av løpende brudd-drift med sprenging, opplasting og transport.
 • Planlegge fremtidig bruddutforming.

Prosessavdeling (Driftsavdelingen):

 • Oppfølging og optimalisering av prosessen med knusing, sikting mht. kapasitet, kvalitet og tilgjengelighet.

Vedlikeholdsavdeling (mekanisk vedlikehold):

 • Rapportering, planlegging, optimalisering, kritikalitetsanalyse og prosjektledelse.

Under perioden skal du bli kjent med Heidelberg Cements organisasjon og delta på HCs Trainee pro-
gram i inn- og utland. Det antas at rundt en fjerdedel av arbeidstiden i en 2-årsperiode brukes til dette.

Når og hvor søker jeg?
Vi ønsker å ansette 2 traineer hvert år. Oppstart vil være august/september, men tiltredelse kan også skje
snarest. Du kan sende søknaden din til post@norsk-stein.no innen 9. desember 2018.

Vi ønsker mangfold blant våre tilsatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder.

Interesserte kan ta kontakt med: Produksjonsdirektør Marie Reumont, tlf.: 52 79 29 00.

Bedriften har gode pensjons- og forsikringsordninger og AFP ordning.


Norsk Stein AS har Europas største anlegg for produksjon av tilslag til asfalt og betong, veibygging og offshore-konstruksjoner. Vi er lokalisert i Suldal kommune, Strand kommune, Forsand kommune og Larvik kommune. Vi er 255 tilsatte og 17 lærlinger og 2 traineer med en årsproduksjon på opp mot 15 mill. tonn. Se: http://www.mibau-stema.com


Søknad og CV sendes til:

Norsk Stein AS,
v/Personalavdelinga
Berakvam,
4234 Jelsa

Eller på e-post: post@norsk-stein.no


Søknadsfrist: 

09.12.2018


Kontaktperson: 

Produksjonsdirektør Marie Reumont

tlf.: 52 79 29 00


Norsk Stein: Sommerjobb for bergstudenter 2019


Norsk Stein AS ønsker også i 2019 å tilby sommerjobber for bergstudenter. Studenter innen bygg- og anleggsteknikk kan også søke.

En av studentene vil være tilknyttet den daglige driften og følge opp boring og sprengning. Andre sommerstudenter vil ha arbeidsoppgaver knyttet til de ulike deler av produksjonen: Brudd-drift, opplasting/transport, knusing/sikting (oppredning), utskiping og kvalitetskontroll. Det kan også bli aktuelt for studentene å delta i gjennomføring av prosjekter, deriblant tidsstudier. Det kan bli aktuelt med arbeidsoppgaver på Jelsa, Tau og Dirdal.

Arbeidsoppgaver vil generelt bli tilpasset bergstudentens kvalifikasjoner. Det er ønskelig at studentene har førerkort for bil.

Det kan opplyses at Norsk Stein er med i Norsk Bergindustri sin traineeordning. Fem traineer har vært på Norsk Stein, fire på Jelsa og en på Tau. Norsk Stein skal ha trainee igjen neste traineekull.

Norsk Stein kan være behjelpelig med husrom.

Spørsmål kan rettes til Odd Hotvedt på tlf.nr.: 415 65 611/e-post: odd.hotvedt@norsk-stein.no.
Søknad med karakterutskrift og CV sendes innen 31.01.2019 til: post@norsk-stein.no.

 

 


Norsk Stein AS produserer tilslag til asfalt og betong, veibygging og offshorekonstruksjoner.
Det er fire lokasjoner; Norsk Stein Jelsa, Norsk Stein Tau, Norsk Stein Dirdal og Norsk Stein Larvik.
Se http://www.mibau-stema.com


Søknad, CV og karakterkort sendes til:

post@norsk-stein.no


Søknadsfrist: 

31.01.2019


Kontaktperson: 

Odd Hotvedt

tlf.nr.: 415 65 611

e-post: odd.hotvedt@norsk-stein.no


Schlumberger: Summer Internships 2019


Et internship hos Schlumberger gir deg en unik mulighet for å se om en karriere hos oss passer deg, i tillegg til at du vil kunne bidra til selskapet. Du vil jobbe med reelle prosjekter opp mot våre kunder og under oppfølging av våre ingeniører og ledelsen. Underveis vil du få støtte og veiledning fra dine kolleger som er nødvendig for å lykkes i internshipet ditt. Våre internship er for deg som har ett til to år igjen av studiene.

Field Engineer Internship
I løpet av 6 uker vil du et godt innblikk i hvordan det er å jobbe som felt-ingeniør i Schlumberger. Er du eventyrlysten, ambisiøs, ønsker mye ansvar tidlig i karrieren, og ikke har noe imot et utendørs 24-timers 365-dagers arbeidsmiljø, hvor lange timer under press forventes, kan dette være en jobb for deg.

Vi har internships i følgende segmenter:

Petro Technical Internship
Dette er kontor-baserte internships for geovitenskap, petrotekniske og datateknolgi-kandidater. Du vil jobbe med high-end software som er utviklet av Schlumberger i sammenheng med interne og eksterne prosjekter. Datateknologistudenter vil ofte jobbe med Cloud teknologi, data lakes og software testing. Minimumskravene til utdanning er 4. klasse i Tekniske geofag, Petroleumsfag, Datateknologi og Kommunikasjonsteknologi.

Hva slags mennesker leter vi etter?
Hver stilling krever forskjellige ferdigheter, men generelt ser vi etter:

 • Evne til å tilpasse seg
 • Gode lyttere
 • Kreativitet og intellekt
 • Pålitelighet
 • Lagspillere
 • Selvmotivasjon og energi

Vi tilbyr:

 • Ansvar
 • Opplæring
 • Praktisk erfaring


Søknad, CV og karakterkort sendes til:

careers-norway@slb.com

 


Søknadsfrist: 

11.11.2018


Kontaktperson: 

Magnus Ørnskar

Ønsker din bedrift å lyse ut stillinger her? Ta kontakt.