STILLINGSUTLYSNING NORSK STEIN AS

Norsk stein As tilbyr sommerjobb og traineestilling for Bergstudenter. Traineeprogrammet er 2-årig og gir gode muligheter for fast ansettelse i Norsk Stein eller i et annet selskap i HeidelbergCement konsernet.
 
Mer info finner du i stillingsannonsen under:

Er du klar for sommerens mest lærerike destinasjon?

Ingeniørstudentene kårer oss år etter år til en av Norges mest attraktive arbeidsgivere. Nå vil vi vise deg hvorfor. Bli med til sommerens mest lærerike destinasjon - Multiconsult.

Søknadsfrist 18. oktober

SOMMERJOBB OG MUST PROGRAMMER 2021

En sommerjobb i Multiconsult er en unik mulighet for deg som student. Du blir bedre kjent med oss som arbeidsgiver, og hverdagen som rådgivende ingeniør. Sammen med våre dyktige rådgivere får du gjennom sommeren deltatt i konkrete pågående oppdrag, eller andre fagrelevante oppgaver. Du blir også del av vårt gode arbeidsmiljø, og får erfare hvorfor vi trives så godt på jobb!

Sommeren 2021 tilbyr vi sommerjobber innenfor fagkategoriene:

 • Areal og landskap
 • Bygg spesialfag
 • Elektroteknikk
 • Fornybar energi
 • Geo
 • Konstruksjon
 • Prosjektledelse
 • Vann og miljø
 • Veg, bane og transport
 • VVS, maskin og prosess
 • Marin teknologi

Som tidligere tilbyr vi også sommerprogrammene Must Fornybar Energi, Must Konstruksjon, Must Samferdsel og Must Build. Du kan lese mer om våre sommerprogrammer på våre her.

Hva kan du forvente av en sommerjobb i Multiconsult?

Målet med våre sommerjobber er å gjøre deg som student best mulig rustet for arbeidslivet og spennende karrieremuligheter hos oss. For at du skal få et positivt og riktig bilde av hvordan det er å jobbe i Multiconsult, legger vi hvert år ned stor innsats i å tilby spennende, utfordrende og relevante oppgaver i våre sommerengasjement.

Se våre ledige stillinger her.

Søknadsfrist for sommerjobber 2021 er 18.oktober

Asplan Viak- programmet 2021-2022 

Asplan Viak programmet er et tilbud til 5. års-studenter som utmerker seg i faglig sammenheng. Årlig tar vi inn et fåtall studenter.

Du får tilbud om spennende praksis og god veiledning i et av landets største rådgivingsmiljøer.

I tillegg gir vi et stipend og du har gode muligheter for fast jobb etter endt studietid.

Aktuelle kontorsteder for samarbeid er: Sandvika, Bergen, Trondheim og Stavanger. Andre steder kan vurderes.

DETTE ER ASPLAN VIAK-PROGRAMMET:

Programmet er et er et tilbud til deg som begynner som 5. års-student høsten 21 ved

NTNU:

 • Institutt for bygg og miljøteknikk
 • Institutt for arkitektur og planlegging
 • Institutt for geovitenskap og petroleum
 • Institutt for energi- og prosessteknikk

NMBU:

 •  Institutt ved vann- og miljøteknikk    

Programmet er todelt og består av sommerjobb og masteroppgave: 

1. Sommerjobb

Vi tilbyr sommerjobb i 4-6 uker sommeren mellom 4. og 5. årstrinn ved et av våre større kontorer. Arbeidsoppgavene vil være knyttet opp mot pågående oppdrag innenfor aktuelle fagtema. Forberedelse til prosjekt-/masteroppgaven kan være en del av sommerjobben. 

2. Masteroppgave

Vi tilbyr veiledning gjennom hele arbeidet med masteroppgaven. Både oppgaver som går i dybden innenfor et av de nevnte temaene (spesialisering), og oppgaver som dekker flere tema/fagområder (faglig bredere oppgaver) kan være aktuelt. Vi tilbyr et stipend på kr 40 000,- som utbetales når oppgaven er levert. 

AV-programmet er for studenter innenfor ett eller flere av følgende fagtema:

 • Trafikk- og transportplanlegging
 • Vegplanlegging/-prosjektering
 • Jernbaneplanlegging/-prosjektering
 • Samordnet areal- og transportplanlegging
 • Vegteknologi
 • Drift og vedlikehold av veg
 • BIM i samferdselsprosjekter
 • Tunnelplanlegging/-prosjektering
 • Anleggsteknikk
 • Geoteknikk
 • VA transportsystemer/prosjektering
 • Vannbehandling/avløpsrensing/prosessteknikk
 • Overvannshåndtering og hydrologi
 • Miljø- og hydrogeologi
 • Grunnvarme
 • Ingeniørgeologi og bergmekanikk
 • Akustikk

Dette skal søknaden inneholde:

 • Din motivasjon for å søke på Asplan Viak-programmet – husk at din søknad skal skille seg ut fra mengden
 • Oppgave-/fagtema du kan tenke deg prosjektoppgave/masteroppgave innenfor
 • Hva slags type oppgaver du er mest interessert i (spesialiserte eller bredde)
 • Karakterutskrifter fra videregående skole og NTNU/NMBU/annen høyere utdanning
 • Attester fra arbeidserfaring, tillitsverv mm.
 • Referanser
 • Ønsket kontorsted

Send inn din søknad med aktuelle vedlegg via knappen Send søknad

Har du spørsmål om programmet, ta kontakt med:  

LINK TIL ASPLAN: https://asplan.easycruit.com/vacancy/2595221/21439