Denne flotte unge damen heter Oda og har i et år hatt den viktige posisjonen som bedriftskontakt i linjeforeningen. På generalforsamlingen 17. november skal en arvtaker velges, og under er noen av Odas tanker om tiden som bedriftskontakt og leder for BK-berg. Les mer om BK-berg her og om de andre styrestillingene som skal velges her.

Beskriv i korte trekk hva stillingen går ut på?
Som bedriftskontakt har du  hovedansvaret for å planlegge og gjennomføre relevante bedriftspresentasjoner sammen med komitémedlemmene i BK-Berg. Dette innebærer å kontakte aktuelle bedrifter og fortelle dem hvorfor de bør holde en presentasjon her, for så å ordne alt det praktiske med presentasjonen i samarbeid med bedriften. Som bedriftskontakt sitter du i hovedstyret til Berg, og er også ansvarlig for å ta del Linjesamarbeidet, hvor man blir kjent med bedriftskontakter fra andre linjeforeninger.

Hvilke egenskaper kommer godt med som bedriftskontakt?
Som bedriftskontakt bør man være løsningsorientert, ansvarsfull og utadvendt.

Føler du at du har lært noe det siste året, og isåfall hva?
Jeg har lært mye om meg selv og det å være leder for en gruppe, samt hvordan man samarbeider godt med andre. Jeg har blitt mer effektiv og flinkere til å ha flere tanker i hodet på en gang. Jeg føler at vervet mitt har gitt meg mye verdifull kunnskap som jeg tar med meg videre.

Hva vil du si til de som tenker på å stille?
Som bedriftskontakt lærer man utrolig mye nytt, samtidig som man blir kjent med mange nye mennesker. Du danner deg et nettverk på tvers av linjeforeninger og næringsliv.  Et verv i Berg utrolig sosialt! man blir en del av styrekulturen på Gløshaugen  , og blir invitert på mye gøy. Sist, men ikke minst; det ser veldig bra ut på CV-en!

Spørsmål? Kontakt Oda på bedrift@bergstud.no

Still som bedriftskontakt ved generalforsamlingen og få et år med viktige erfaringer, nye næringslivskontakter og uendelig mange kjekke opplevelser du aldri vil glemme!
PS: studenter fra materialteknologi kan ikke stille.