Tonje_editDenne søte piken heter Tonje og har i et år hatt den viktige posisjonen som bedriftskontakt i linjeforeningen. På generalforsamlingen 12. november skal en arvtaker velges, og under er noen av Tonjes tanker om tiden som bedriftskontakt og leder for BKberg. Les mer om BK-berg her og om de andre styrestillingene som skal velges her.


Beskriv i korte trekk hva stillingen går ut på?
Som bedriftskontakt har du ansvar for å planlegge og gjennomføre relevante bedriftspresentasjoner sammen med alle komitémedlemmene i BK-Berg. Dette innebærer å kontakte aktuelle bedrifter og fortelle dem hvorfor de bør holde en presentasjon her, for så å ordne alt det praktiske med presentasjonen i samarbeid med bedriften. Som bedriftskontakt sitter du i hovedstyret til Berg, som er en flott arena for å stille spørsmål og få innspill på det man måtte trenge. Man samarbeider også med Teknologiporten gjennom Linjesamarbeidet og stifter på den måten kjennskap med andre bedriftskontakter fra de fleste linjene på Gløshaugen.

Hvilke egenskaper kommer godt med som bedriftskontakt?
Man bør være løsningsorientert,  ansvarsfull og omtenksom

Føler du at du har lært noe det siste året, og isåfall hva?
Jeg har lært mye om meg selv og det å være leder for en gruppe. Jeg har reflektert over hva jeg synes funker og hva jeg vil bli bedre til, som jeg skal ta med meg videre. Jeg har blitt flinkere til å ta avgjørelser og til å ha mange tanker i hodet på en gang.

Hva vil du si til de som tenker på å stille?
Bedriftskontakt er mye mer enn ”en stjerne på CVen”. Som bedriftskontakt vil du danne ett stort nettverk av dyktige og engasjerte mennesker, både fra næringsliv, andre linjeforeninger og på tvers av trinn i Berg. Det er utrolig lærerikt og en flott erfaring å ta med seg videre, spesielt om man ønsker en lederrolle i senere karriere. Sist men ikke minst er ett verv i Berg utrolig sosialt! Man får muligheten til å delta på masse fester og andre eventer, og bli enda bedre kjent med den berømte linjeforeningskulturen på Gløs.

Spørsmål? Kontakt Tonje på bedrift@bergstud.no

Still som bedriftskontakt ved generalforsamlingen og få et år med viktige erfaringer, nye næringslivskontakter og uendelig mange kjekke opplevelser du aldri vil glemme!
PS: studenter fra materialteknologi kan ikke stille.