Viktor_edit2Her er Viktor, kjent blant venner som damesjarmør, jaktentusiast og kongen av fadderukene. Viktor er nemlig styrets Vise-festsjef, som blant annet har i oppgave å arrangere fadderukene. I 2016 blir Viktor forfremmet til festsjef, og vi har spurt han om erfaringene fra det siste året.

Hva går i korte trekk stillingen din ut på?
Som vise-festsjef har man hovedansvaret for arrangering av fadderopplegget som den største oppgaven. Dette gjennomføres i samarbeid med valgte faddersjefer og nødvendig hjelp ifra Bergstyret. I tillegg sitter man som vise-festsjef i arrangementkomitéen sammen med fest-sjefen og hjelper til med planleggingen av de øvrige arrangementene for Berg.

Hvilke egenskaper kommer godt med som vise-festsjef?
Evnen til å samarbeide med andre om planlegging og organisering av arrangementer er en viktig egenskap som vise-festsjef. Her er det også viktig at man er sosialt engasjerende og åpen for å finne kreative løsninger når man arrangerer fester.

Føler du at du har lært noe det siste året, og i såfall hva?
Muligheten til å sette sitt eget preg på det man arrangerer og i tillegg få lov til å delta selv er noe jeg har satt utrolig god pris på. Organisering og ansvarsfordeling er sentrale elementer av det jeg sitter igjen med.

Hva vil du si til de som tenker på å stille?
Bergstyret er en åpen dør inn i en sosial verden på tvers av årskull og linjer. Man får muligheten til å danne nettverk med eldre studenter og få et innblikk i hvordan Berg drives innenifra. Du kommer ikke til å angre på at du stilte!

Vi i styret er glade for at vervet til Viktor er 2-årig slik at vi ikke mister han helt enda. Nå søkes likevel en tronarving til fadderkonge-tittelen, og kanskje er det nettopp du som er vår kronprins(esse)?

PS: Minner om at dette vervet er toårig (det vil si ekstra mye gøy!). Man sitter et år som vise-festsjef før man tar over som festsjef i foreningen.