Her er Agnete, vår kjære vise-økonomisjef. På nyåret skal Agnete forfremmes til økonomisjef, og i den forbindelse søkes en erstatter som kan være hennes lærling i 2019! Samtidig som Agnete forfremmes skal vår nåværende økonomisjef, Vilde, pensjoneres etter stødig innsats gjennom de to siste årene. Her kan du lese litt om hva Agnete har erfart fra tiden som vise-vokter av foreningens pengesekk.

Beskriv i korte trekk hva stillingen går ut på                                                                                                                                   Økonomistillingen i foreningen er ett to-årig verv der du første året sitter som vise-økonomisjef. Her får du ansvaret for Bedriftskomitèens (BK-Berg) økonomi samt opplæring, både i regi av SiT og av økonomisjefen. Det første året går stort sett med på å sende faktura etter bedriftspresentasjoner og å prøve å lære seg hvordan linjeforeningens økonomi egentlig fungerer.  Det andre året overtar du det fulle ansvaret for hele foreningens økonomi. Det betyr at du må kunne føre et oversiktlig og korrekt regnskap, budsjettere framover i tid samt å veilede styret på beslutninger rundt arrangementer og generell pengebruk.

Hvilke egenskaper kommer godt med som ansvarlig for linjeforeningens økonomi?                                                          Å ha evnen til å jobbe strukturert og organisert er selvfølgelig et pluss. Det hender det kommer inn en del fakturaer, så å holde tunga rett i munnen når det kommer til betalingsfrister er et must. Man bør også være trygg på seg selv og tørre å utfordre de utgifter som styremedlemmer framlegger. Man skal tørre å si nei. I løpet av året som vise-øk er tanken at man skal opparbeide seg denne tryggheten.

Føler du at du har lært noe det siste året,  isåfall hva?                                                                                                                    Nå er jo jeg så heldig at jeg har en god del økonomierfaring fra før, så den delen hadde jeg ganske god kontroll på. Når det er sagt er jo linjeforeningen som en liten bedrift, noe som gir deg uvurderlig erfaring senere i livet. Man lærer veldig mye om alt fra kontakt med bedriftsverdenen til momsregler. Man vokser veldig mye som person i løpet av tiden i styret, og lærer noe nytt hele tiden.

Hva vil du si til de som tenker på å stille?                                                                                                                                        Du vil absolutt ikke angre! Du vil få to fantastiske år, der du føler du får være med å forme linjeforeningen. Du vil også få ekstremt mye igjen for samarbeidet med de andre linjene, mange nye venner og ikke minst fester! Linjeforeningsmiljøet på Gløshaugen er stort og bærer preg av mange og lange tradisjoner. Å få muligheten til å ta del i disse er et privilegium!

 

Spørsmål? Kontakt Agnete på vise-ok@bergstud.no

Jan Martin er også å finne på kontoret på torsdager fra kl. 12:15 til 14:00.

Still som vise-økonomisjef på generalforsamlingen og få to lærerike, interessante og ikke minst fantastisk morsomme år foran deg! Her kan du lese om de andre stillingene som skal velges!