Ivar_editHer er Ivar, BSFs egne sk8er boi, lue-entusiast og hovedstyrets vise-økonomisjef. På nyåret skal Ivar forfremmes til økonomisjef, og i den forbindelse søkes en erstatter som kan være Ivars lærling i 2016! Samtidig som Ivar forfremmes skal vår nåværende økonomisjef, Sondre, pensjoneres etter stødig innsats i hovedstyret gjennom de to siste årene. Her kan du lese litt om hva de begge har erfart fra tiden som voktere av foreningens pengesekk.

Beskriv i korte trekk hva stillingene går ut på?
Ivar: Som vise-økonomisjef er man ansvarlig for Bedriftskomitéen (BK-Berg) sin økonomi. Vise-øk får også kurs i regi av SiT og opplæring av økonomisjefen slik at man etter et år er klar til å ta over som økonomisjef.
Sondre: Som økonomisjef har man kort og godt ansvar for linjeforeningens økonomi. Det betyr å føre et oversiktlig og korrekt regnskap, budsjettere fremover i tid, samt å veilede styret på avgjørelser rundt arrangementer.

Hvilke egenskaper kommer godt med som ansvarlig for linjeforeningens økonomi?
Sondre: Man bør være relativt organisert og strukturert, dette er viktig slik at fakturaer ikke går i glemmeboken, og man ender opp med dyre inkassovarsler. Man bør også være trygg på seg selv og tørre å utfordre de utgifter som styremedlemmer fremlegger. Man skal tørre å si nei. I løpet av året som vise-øk er tanken at man skal kunne opparbeide seg denne tryggheten.

Føler dere at dere har lært noe det siste året, og i såfall hva?
Ivar: Til å begynne med kunne jeg svært lite om økonomistyring og regnskapsføring. Opplæringen av økonomisjef Sondre samt regnskapskurset til SiT har derfor vært hjelpsomme for meg. I løpet av det første året har jeg opparbeidet nok kunnskap så jeg føler meg klar til å ta over som ny økonomisjef i BSF.
Sondre: De to siste årene har vært helt fantastiske. Jeg har fått innsikt i hvor krevende (men artig!) det er å drive en linjeforening. Jeg har uten tvil vokst mer ansvarsfull og tryggere på meg selv og mine avgjørelser.

Hva vil du si til de som tenker på å stille?
Ivar: Utenom de praktiske oppgavene til vervet følger selvsagt den sosiale delen. Vervet er også toårig, det betyr dobbelt så mye moro!
Sondre: Det kan kanskje virke som et overveldende verv, men fortvil ikke! Man får den opplæringen man trenger. Det å ha et styreverv er det lureste man gjør på gløshaugen, man får lov til å være med på så sykt mye gøy! (Les: 2 solanturer, 2 styreseminar (på røros), 16 immball, 5 jubileum, og x antall linjeforeningsrevyer). Hva hadde livet vært uten??

 

Still som vise-økonomisjef på generalforsamlingen 12. november og få to lærerike, interessante og ikke minst fantastisk morsomme år foran deg! Her kan du lese om de andre stillingene som skal velges!