Her er Kristin, vår kjære internasjonale kontakt. Er det noen som har kontroll på hva bergstudenter rundt omkring i verden driver med, er det henne. Etter to fantastiske år som avsluttes med å arrangere ISW nå i oktober, er Kristin nå klar for å gi stafettpinnen videre. Her er hva Kristin har å si om tiden sin som internasjonal kontakt. Merk at internasjonal kontakt har en varighet på et år med mulighet for forlengelse med enda et år.

Beskriv i korte trekk hva stillingen går ut på?
Hovedoppgaven for internasjonal kontakt er å arrangere ISW (International student week) i Trondheim.  Denne oppgaven er fordelt på to år. Det første året jobber man med anskaffelse av sponsorer og passer på at Berg er representert når ISW arrangeres ved andre universiteter.

Det andre året vil man i tillegg til disse arbeidsoppgavene stifte ISW-komiteen og fullføre arbeidet for å arrangere ISW i Trondheim. Blant annet lager man program for uken, delegerer arbeidsoppgaver til komiteen og verter opp deltagerne som kommer på besøk.

Som internasjonal kontakt sitter du også i Bergstuderendes forenings hovedstyre, deltar på styrets ukentlige møter og hjelper til når det trengs.

Hvilke egenskaper kommer godt med som internasjonalkontakt?
Gode engelskkunnskaper er en fordel, men ikke nødvendig. Ellers kan det være til hjelp å være utadvendt og løsningsorientert.

Føler du at du har lært noe gjennom to år som internasjonal kontakt? I så fall, hva?
Før jeg ble internasjonal kontakt hadde jeg aldri vært leder eller hatt større ansvar for noe som helst, så jeg er glad jeg fikk sjansen til å prøve meg i ISW-komiteen. Her har jeg lært å sette opp planer og passe på at de blir gjennomført. Det har vært både spennende og utfordrende å holde styr på så mye, men jeg føler jeg har klart det bra og plukket opp noen triks på veien. Jeg har også nesten kvittet meg med all fobi mot å sende epost eller ringe til fremmede.

Er det noe du ønsker å si til de som tenker på å stille?
Som internasjonal kontakt får du en unik mulighet til å danne ett nettverk av bergstudenter over hele Europa. I etterkant av å ha deltatt på ISW i både Finland og Nederland har jeg møtt igjen 10 deltagere fra 5 ulike land enten ved å besøke dem eller å få besøk her i Trondheim.
Du får også mulighet til å bli godt kjent med alle hovedstyrene på gløs og bergfolk på tvers av linje og trinn og oppleve den fantastiske styrekulturen Trondheim har å by på.

Still som Internasjonal kontakt og få et (eller to) fantastiske år i styret.

Har du spørsmål? Kontakt Kristin på int-kontakt@bergstud.no

Kristin er å finne på kontoret onsdager fra 08:15 til 10:00, om det skulle være ønskelig å snakke med henne om stillingen og ISW.

Her kan du lese om de andre stillingene som skal velges!