Her er Sandra, tjom tjom. Hun er nemlig styrets Vise-festsjef, som blant annet har i oppgave å arrangere fadderukene. Egentlig blir vise-festsjef forfremmet til festsjef i november, men pga. utveksling har Sandra fungert som festsjef siden august.

Beskriv i korte trekk hva stillingen går ut på
Vervet som vise-festsjef er et toårig verv. Det første året i dette vervet er hovedoppgaven å arrangere fadderuka. I tillegg er en med i Arrangementskomitéen og bidrar dermed også til arrangering av Bergs tradisjonsrike arrangement som Berserennet, Imm.fest og CCC, for å nevne noe. Det er de konkrete ansvarsområdene til vise-festsjefen.

En annen del av stillingen, som resten av styret, er å være behjelpelig med spørsmål og andre ting medlemmene i foreningen måtte ha. Jeg synes og at en som styremedlem skal representere foreningen og være synlig på arrangementene foreningen arrangerer som sådan.

Hvilke egenskaper kommer godt med som vise-festsjef?
I arbeidet med fadderuken og andre arrangement er samarbeidsevne viktig, det er også viktig å være åpen for andres forslag for å komme frem til den beste løsningen. Det er samtidig viktig å kunne ta styring så ting blir gjort i tide.

En annen egenskap som kommer godt med er å være engasjert for jobben og engasjerende for å få med andre på jobben og for å få folk til å møte på arrangementene som blir arrangert.

Føler du at du har lært noe det siste året, og isåfall hva?
Det siste året har jeg lært å arrangere store arrangement og fester, samt organisering. Har også lært mye om linjeforeningskulturen ved NTNU, og om tradisjonene i Berg.

Hva vil du si til de som tenker på å stille?
Som styremedlem får en muligheten til å jobbe og bli kjent med mange engasjerte folk fra egen og andre linjer. En får og ta del i mye moro.

Uansett om det er vise-festsjef eller et annet styreverv er jeg overbevist om at studietiden blir morsommere og mer minneverdig med et styreverv. Som styremedlem får en ta del i gallaer, hytteturer, revyer og andre arrangementer andre ikke får muligheten til. Et verv i styret gir også muligheten til å knytte et stort kontaktnettverk av andre engasjerte folk på tvers av linjer og trinn. For er det noe som er sikkert er at det finnes mange ålreite folk rundt i de forskjellige styrene, kontakter som kan komme godt med senere i livet.

Ønsker en å påvirke foreningens virke eller kanskje det å gi førsteklassingene, og resten av medlemmene et nytt inntrykk av foreningen, eller kanskje du ønsker å starte nye komiteer eller arrangementer. Da er styreverv en fantastisk mulighet for å påvirke.

Har du spørsmål? Kontakt Sandra på vise-fest@bergstud.no

Sandra har også kontortid på tirsdager fra 10:15 til 12:00, så da kan du bare å stikke innom med spørsmål direkte til henne.

PS: Minner om at dette vervet er toårig (det vil si ekstra mye gøy!). Man sitter et år som vise-festsjef før man tar over som festsjef i foreningen.

Her kan du lese om de andre stillingene som skal velges!