– Ønsker du å være med på å forme hvordan petroleumsutdanningen skal se ut i fremtiden?
– Ser du potensielle forbedringer i studiet, og ønsker å gjøre noe med det?
–> Still som instituttstillitsvalgt (ITV) for petroleum!

ITV, tidligere kalt programtillitsvalgt (PTV) representerer studentene i saker som angår dem, og jobber aktivt for å forbedre studiet.
Det er totalt 3 ITV’er på vårt institutt, så du vil ikke jobbe alene, men sammen med ITV’ene som representerer geologi og tekniske geofag.

Stillingen i korte trekk:

  • Medlem i Studieprogramsutvalget(SPU) som tar opp saker fra studenter og næringslivet.
  • Medlem i studentrådet til IV-fakultetet på NTNU, en flott gjeng som møtes annenhver uke og diskuterer aktuelle saker fra NTNU sentralt samt utfordringer i sitt eget studie.
  • Honorar på 80 timer/semester.

Utfyllende informasjon om stillingen kan finnes her

Har du spørsmål rundt stillingen? Send gjerne en mail til nåværende programtillitsvalgt Harald Wie Bøe:

Email: haraldwb@stud.ntnu.no

Valget skjer elektronisk, og for å melde ditt kandidatur fyller du ut følgende skjema:
https://goo.gl/forms/bsXdZ2OF1QO2jkC12

Mandag 24.10 arrangeres allmøte for alle studenter tilknyttet IVT fakultetet, og her skal i utgangspunktet kandidatene presenteres, derfor er påmeldingsfristen satt til søndag 23.10 klokken 23.00

Facebook event for allmøtet kan finnes her:
Allmøte IVT fakultetet 14.15 @ S6 (Stripa)

Det skal også velges ny fakultetstillitsvalgt (FTV),Stillingsinstruks for FTV kan finnes her