Her har vi Martin som har vært kjellersjefen vår det siste året. Han har hatt ansvaret med å sørger for at kjelleren har hatt åpent de to siste semestrene. Det er han som sørger for at det alltid er øl på kjelleren, og at det er bar- og dørvakter på arrangementene. Vi har spurt han om hvordan det siste året har gått.


Beskriv i korte trekk hva stillingen går ut på?

  • avtale og booke arrangementer
  • Ta et overordnet ansvar i kjellserstyret og sørge for at det er nok barvakter, drikke på huset og at økonomien er bærekraftig.
  • samarbeide med de andre linjeforeningene om kjellerens ve og vel.

Hvilke egenskaper kommer godt med som Kjellersjef?

  • ansvarlig
  • løsningsorintert

Føler du at du har lært noe det siste året, og hva er isåfall det?

  • Man driver i bunn og grunn et lite utested som en privat virksomhet . Dette har gitt meg innsikt i problemstillinger som kan oppstå ved drift av et lite foretak og hvordan de kan hanskes med.

Hva vil du si til de som tenker på å stille?

  • Det er et verv som man føler man lærer mye av etter man har løst ting som stadig dukker opp. Det er også et veldig sosialt verv som byr på noen ekstra festligheter i tillegg til alle de du kan få med deg med Bergstyret .

Hva er det morsomste du har gjort i din tid i styret?

  • Styreseminar på Røros

Spørsmål? Kontakt Martin på kjeller@bergstud.no eller besøk han på kontoret onsdag fra 14:15 til 16:00
Har du lyst til å bli kjellersjef? Still på generalforsamlingen 30. april da!
De andre stillingene som er på valg kan du se her.