Kontaktinformasjon for styret

Leder
Trygve Otnes
leder@bergstud.no

Festsjef/nestleder
Hanna Lena Muser
festsjef@bergstud.no

Vise-festsjef /faddersjef
Sigurd Tøfte Johnsen
vise-fest@bergstud.no

Økonomisjef
Lars Solheim
okonomi@bergstud.no

Vise- økonomisjef
Robert Nazareno
vise-ok@bergstud.no

Bedriftssjef
Thea Sofie Svee Simonsen
bedrift@bergstud.no

Infosjef/websjef
Maren Vinjevoll Årdal
infosjef@bergstud.no

Kjellersjef
Enrique Da Silva Tjelle
kjeller@bergstud.no

Hyttesjef
Brage Kristian Bragstad 
kjellersjef@bergstud.no

Internasjonal Kontakt
Tobias Holen Kokkin
int-kontakt@bergstud.no

DHL/Berg-kontakt
Live Grimestad Nordbø
dhl@bergstud.no

Redaktør Bergmanden
Brita Hegna
bergmanden@bergstud.no

Kontorsjef 
Marte Stürtzel Gulbrandsen
myrasjef@bergstud.no

Hvordan kontakte styret:

Epost sendes til hele styret på: styret@bergstud.no

For andre henvendelser:

Mediakontakt
Maren Vinjevoll Årdal
infosjef@bergstud.no
Tlf: 96016545

Adresse og postboks

Postboks:
Bergstuderendes Forening
S. P. Andersens vei 15A
7031 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Petroleumteknisk Senter, Etasje 1
Rom: Bergstuderendes Forening
S.P. Andersens veg 15A
7031 Trondheim