Kontaktinformasjon for styret

Leder
Eirik Torset
leder@bergstud.no

Festsjef/nestleder
Markus Oftedal Hatleskog
festsjef@bergstud.no

Vise-festsjef/faddersjef
Jonas Bakken
vise-fest@bergstud.no

Økonomisjef
Zuzanna Paczkowska
okonomi@bergstud.no

Vise-økonomisjef
Fredrik Hexum Arvesen
vise-ok@bergstud.no

Bedriftssjef
Susanne Moseid Bryhni
bedrift@bergstud.no

Infosjef/websjef
Ingunn Vestbøstad
infosjef@bergstud.no

Kjellersjef
Even Fossum
kjeller@bergstud.no

Hyttesjef
Vanessa Bjore
hyttesjef@bergstud.no

Internasjonal Kontakt
Julie Oline Bonsaksen
int-kontakt@bergstud.no

DHL/Berg-kontakt
Frida Schmidt
dhl@bergstud.no

Redaktør Bergmanden
Mari Rogne Vinje
bergmanden@bergstud.no

Hvordan kontakte styret:

Epost sendes til hele styret på: styret@bergstud.no

For andre henvendelser:

Mediakontakt
Ingunn Vestbøstad
infosjef@bergstud.no
Tlf: 92600558

Adresse og postboks

Postboks:
Bergstuderendes Forening
S. P. Andersens vei 15A
7031 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Petroleumteknisk Senter, Etasje 1
Rom: Bergstuderendes Forening
S.P. Andersens veg 15A
7031 Trondheim