Bergstuderendes forening omfatter de fire følgende studiene på NTNU: Georessurser og geoteknologi , Ingeniørgeologi , Geologi realfag og Materialteknologi. Også kjent som petroleum, tekgeo, geologi og mattek.

 

I mange år var georessurser og geoteknologi og ingeniørgeologi samme studie, men i senere år har de blitt to forskjellige studieretninger. Likevel er det fortsatt sterke bånd mellom studiene, og de to første årene er fagmessig identiske. Man blir derfor godt kjent på tvers av linjene.

 

Materialteknologi – tidligere metallurgistudiet ved NTH – knyttes til BSF gjennom gruve- og foredlingsindustrien. Studiemessig treffer du mat.tek i fellesfagene for alle siv.ing. linjer de tre første årene, men lite på studiespesifikke fag – slik som petroleum og tek.geo. Derimot har mat.tek kanskje de sterkeste båndene til BSF gjennom Røros Kobberverk og da spesielt Olavsgruva og Solskinnshytta som du kan treffe mange glade bergstudenter på.

 

Geologi realfag vil det første året dele ett fag per semester med georessurser og geoteknologi og ingeniørgeologi og skal sammen få innføring i geologi og Norgesgeologi. Disse fagene byr på masse ekskursjoner til både nære og fjerne lokaliteter med geologiske severdigheter. Blant disse er tur til Tautra og Oslo.