Bedriftskomité Berg

Bedriftskomiteen er en undergruppe av Bergstudentenes forening og har som mål å fungere som et bindeledd mellom bedriftene og studentene. Komiteen drives av studentfrivilligheten i Berg og overskuddet går til å drifte linjeforeningen. BK-Berg representerer studenter fra følgende studieretninger innenfor IGP (institutt for geovitenskap og petroleum):

 • Anvendt geofysikk 
 • Ressursgeologi 
 • Mineralproduksjon 
 • Petroleums- og reservoarteknologi 

Ingeniørgeologi 

 • Ingeniørgeologi og bergmekanikk 
 • Miljø- og hydrogeologi

Geologi

 • Arktisk Geologi
 • Berggrunns- og ressursgeologi
 • Miljø- og Geoteknologi (Bc)
 • Miljø- og anleggsgeologi (Mc)
 • Geometallurgi (Mc)

Vi samarbeider med andre linjeforeninger ved NTNU, noe som også gir mulighet for å arrangere samarbeidspresentasjoner på tvers av linjeforeningene. For bedrifter som ønsker å komme i kontakt med studenter innenfor disse studieretningene, eller innenfor disse instituttene, kan vi tilby arrangering av og/eller videreformidling om:

 

Bedriftspresentasjon

BK-Berg arrangerer bedriftspresentasjoner der bedrifter får en unik mulighet til å komme i direkte kontakt med våre studenter. Dette gir bedriften en svært god mulighet til å markedsføre sin arbeidsplass og å rekruttere studenter og nyutdannede. Under presentasjonen holder representanter fra bedriften et fremlegg om seg selv, sine fagområder, stillingsutlysninger, hvordan en arbeidshverdag kan se ut, osv. Etter presentasjonen er det vanlig at studentene og bedriften samles for bespisning og uformell mingling. Vi hjelper dere gjerne med råd om innhold og planen for bedriftspresentasjonen, men det er opp til dere hvordan dere vil utforme dette. Markedsføring, stillingsutlysninger og speedintervju er inkludert i bedriftspresentasjonen. Vi har god erfaring med bedriftspresentasjoner på PTS/NTNU Gløshaugen, restaurant og bedriftsbesøk i deres lokaler, men vi kan også hjelpe dere med andre idéer dere har i forbindelse med presentasjonen. Dersom din bedrift ønsker å ha en bedriftspresentasjon, ta kontakt på bedrift@bergstud.no.

 

Bransjekveld, fagkveld og kurs

BK-Berg kan også arrangere faglige rettede arrangementer som kurs, workshops, faglig bransjekveld og andre typer foredrag. Kursene skal omhandle teknologiske emner, og holdes av bedriften på områder hvor de har god kompetanse. Vi har god erfaring med faglige bransjekvelder der representanter fra flere bedrifter går sammen for å presentere ulike roller i et felles tema. Faglige arrangementer hjelper med å motivere studenter til å velge retninger og fag som arbeidslivet trenger. Dersom din bedrift ønsker å holde kurs eller holde et faglig arrangement, ta kontakt på bedrift@bergstud.no.

Vi kan også sette dere i kontakt med riktige personer om dere er interesserte i å bli med på relevante bedriftsdager eller bransjekvelder.

 

Andre arrangement

Har din bedrift en god idé til et arrangement? Eller planlegger dere et arrangement og ønsker å invitere studenter på det? Kanskje dere vil ta med studentene på skitur, paint&sip, buldring eller samarbeide med en av komiteene våre om et arrangement. Ta kontakt med oss på bedrift@bergstud.no så tar vi gjerne et møte og hjelper dere med dette.

 

 Markedsføring

BK-Berg har svært god kontakt med studentene og kan markedsføre relevant info til våre studenter. Vi distribuerer informasjon via mail, vår facebookside, intern facebookkanal, instagram, LinkedIN, TV-skjerm utenfor linjeforeningskontoret, postere, og oppslag på bergstud.no. For utfyllende tilbud og informasjon om annonsering, ta kontakt på bedrift@bergstud.no.

 

Stillingsannonser

BK Berg’s markedsføringansvarlige kan være behjelpelig med å utlyse sommerjobber og stillingsannonser for nyutdannede på vår nettside https://bergstud.no/stillingsannonser/. I tillegg kan vi annonsere dette på facebook, instagram (innlegg, stories eller instagram takeover) og sende mail til studentene. Vi har pakkepriser på 1700kr og 2500kr for stillingsannonser, ta kontakt på bk-berg@bergstud.no så avtaler vi dette med dere. Dersom dere arrangerer bedriftspresentasjon er alt av markedsføring inkludert.

 

Spons

Dersom bedriften din ønsker å sponse linjeforeningen, en av komiteene i foreningen eller et spesifikt arrangement er det veldig aktuelt. Bergstuderendes Forening har OKEA som hovedsponsor. Vi kan også foreslå arrangementer eller komiteer og idrettslag i regi av Berg eller av studentene som kan være aktuelle. Dersom dette høres interessant ut så ta kontakt på styret@bergstud.no.

 

Annen profilering

Dersom dere ønsker å markedsføre noe annet enn stillingsannonser så er dette også mulig. Dette kan være andre arrangementer, fagkonferanser, masteroppgaver og andre faglige eller karriererelaterte muligheter. Vi samarbeider med studentambassadørene på institutt for geovitenskap og petroleum (IGP) for å vurdere hva som er aktuelt å markedsføre. Ta kontakt på bedrift@bergstud.no med litt info om hvem dere er, hvilke studenter det er relevant for, hvilke kanaler dere vil ha det markedsført og formålet med det dere markedsfører.

Det er også mulighet for å legge inn annonser i Bergmanden, studentavisen for Bergstuderendes Forening. For mer informasjon om dette, ta kontakt med redaksjonen på bergmanden@bergstud.no.

 

BK-Berg er en frivillig organisasjon og inntektene går uavkortet til linjeforeningen Bergstuderendes Forening. Se hvem medlemmene i BK-Berg er på https://bergstud.no/bedrift/medlemmer/, legg oss til på Linkedin eller følg oss på sosiale media: Facebookside og Instagram.