Bedriftskomité Berg

Bedriftskomiteen er en undergruppe av Bergstudentenes forening og har som mål å fungere som et bindeledd mellom bedriftene og studentene. Vi representerer studenter fra følgende studieretninger innenfor IPG (institiutt for geovitenskap og petroleum):

Petroleumsfag

 • Boreteknologi
 • Petroleumsgeofysikk
 • Petroleumsgeologi
 • Petroleumsproduksjon
 • Reservoarteknologi og petrofysikk

Tekniske Geofag

 • Ingeniørgeologi og bergmekanikk
 • Miljø- og hydrogeologi
 • Mineralproduksjon
 • Teknisk ressursgeologi

 Geologi

 • Arktisk Geologi
 • Berggrunns- og ressursgeologi
 • Miljø- og Geoteknologi

For bedrifter som ønsker å komme i kontakt med studenter innenfor disse studieretningene, eller innenfor disse instituttene, kan vi tilby arrangering av og/eller videreformidling om:

 

Bedriftspresentasjon

BK Berg arrangerer bedriftspresentasjoner der bedrifter får en unik mulighet til å komme i direkte kontakt med våre studenter. Under presentasjonen holder bedriften et fremlegg om seg selv, sin virksomhet, hvordan de jobber osv. Etter presentasjonen er det vanlig at studentene og bedriften samles for bespisning og uformell mingling. Vi samarbeider med andre linjeforeninger på NTNU, noe som gir mulighet til å arrangere samarbeidspresentasjoner på tvers av linjeforeningene. Dersom din bedrift ønsker å ha en bedriftspresentasjon, ta kontakt på bedrift@bergstud.no.

 

Faglige arrangement

BK Bergs fagansvarlige arrangerer faglige arrangement som kurs, workshops og andre typer foredrag. Kursene skal omhandle teknologiske emner, og holdes av bedriften på områder hvor de har god kompetanse. Dette gir bedriften muligheten til å dele sin kunnskap og vise frem sine satsningsområder. Under arrangementet får bedriften fem minutter til å informere som seg selv, ledige stillinger eller annet som måtte være ønskelig. Ved denne typen presentasjon er det vanlig med bespisning under eller etter kurset der det er mulighet for både faglige diskusjoner og mingling. Dersom din bedrift ønsker å holde kurs eller motta ytterligere informasjon, ta kontakt på bedrift@bergstud.no.

 

Utlysning av sommerjobb

BK Bergs sommejobbansvarlig kan være behjelpelig med å utlyse sommerjobber på vår nettside: http://bergstud.no/sommerjobber/. I tillegg vil vi annonsere dette på facebook, sende mail til studentene og henge opp postere.

 

Annen profilering

BK Berg kan distribuere informasjon til våre studenter. Dette kan være profilering av events, stillingsutlysninger, annonsering av aktuelle prosjektoppgaver/masteroppgaver mm. Vi sprer informasjon via mail, vår facebookside, postere og oppslag på bergstud.no.

Det er også mulighet for å legge inn annonser i Bergmanden, studentavisen for Bergstuderendes Forening. For mer informasjon om dette, ta kontakt med redaksjonen på bergmanden@bergstud.no. For utfyllende tilbud og informasjon om annonsering, ta kontakt på bedrift@bergstud.no.