Bedriftskomité Berg

Bedriftskomiteen er en undergruppe av Bergstudentenes forening og har som mål å fungere som et bindeledd mellom bedriftene og studentene. Komiteen drives av studentfrivilligheten i Berg og overskuddet går til å drifte linjeforeningen. BK-Berg representerer studenter fra følgende studieretninger innenfor IGP (institutt for geovitenskap og petroleum):

Petroleumsfag

 • Boreteknologi
 • Petroleumsgeofysikk
 • Petroleumsgeologi
 • Petroleumsproduksjon
 • Reservoarteknologi og petrofysikk

Tekniske Geofag

 • Ingeniørgeologi og bergmekanikk
 • Miljø- og hydrogeologi
 • Mineralproduksjon
 • Teknisk ressursgeologi

Geologi

 • Arktisk Geologi
 • Berggrunns- og ressursgeologi
 • Miljø- og Geoteknologi (Bc)
 • Miljø- og anleggsgeologi (Mc)
 • Geometallurgi (Mc)

Vi samarbeider med andre linjeforeninger ved NTNU, noe som også gir mulighet for å arrangere samarbeidspresentasjoner på tvers av linjeforeningene. For bedrifter som ønsker å komme i kontakt med studenter innenfor disse studieretningene, eller innenfor disse instituttene, kan vi tilby arrangering av og/eller videreformidling om:

 

Bedriftspresentasjon

BK-Berg arrangerer bedriftspresentasjoner der bedrifter får en unik mulighet til å komme i direkte kontakt med våre studenter. Dette gir bedriften en svært god mulighet til å markedsføre sin arbeidsplass og å rekruttere studenter og nyutdannede. Under presentasjonen holder representanter fra bedriften et fremlegg om seg selv, sine fagområder, stillingsutlysninger, hvordan en arbeidshverdag kan se ut, osv. Etter presentasjonen er det vanlig at studentene og bedriften samles for bespisning og uformell mingling. Vi hjelper dere gjerne med råd om innhold og planen for bedriftspresentasjonen, men det er opp til dere hvordan dere vil utforme dette. Markedsføring, stillingsutlysninger og speedintervju er inkludert i bedriftspresentasjonen. Vi har erfaring med bedriftspresentasjoner på PTS/NTNU Gløshaugen, restaurant og bedriftsbesøk, men vi kan også hjelpe dere med andre idéer dere har i forbindelse med presentasjonen. Dersom din bedrift ønsker å ha en bedriftspresentasjon, ta kontakt på bedrift@bergstud.no. 

 

Faglige arrangement

BK Berg kan også arrangere faglige rettede arrangementer som kurs, workshops, faglig bransjekveld og andre typer foredrag. Kursene skal omhandle teknologiske emner, og holdes av bedriften på områder hvor de har god kompetanse. Vi har god erfaring med faglige bransjekvelder der representanter fra flere bedrifter går sammen for å presentere ulike roller i et felles tema. Faglige arrangementer hjelper med å motivere studenter til å velge retninger og fag som arbeidslivet trenger. Dersom din bedrift ønsker å holde kurs eller holde et faglig arrangement, ta kontakt på bedrift@bergstud.no.

 

Andre arrangement

Har din bedrift en god idé til et arrangement? Eller planlegger dere et arrangement og ønsker å invitere studenter på det? Ta kontakt med oss på bedrift@bergstud.no så tar vi gjerne et møte og hjelper dere med dette.

 

Utlysning av sommerjobb

BK Berg’s markedsføringansvarlige kan være behjelpelig med å utlyse sommerjobber på vår nettside https://bergstud.no/stillingsannonser/. I tillegg kan vi annonsere dette på facebook, instagram (innlegg, stories eller instagram takeover) og sende mail til studentene. Ta kontakt så kan vi sende dere prislista vår for markedsføring av stillingsannonser. Dersom dere arrangerer bedriftspresentasjon er alt av markedsføring inkludert.

 

Annen profilering

BK-Berg har svært god kontakt med studentene og kan markedsføre relevant info til våre studenter. Dette kan være profilering av events, stillingsutlysninger, annonsering av aktuelle prosjektoppgaver/masteroppgaver og andre faglige eller karriererelaterte muligheter. Vi distribuerer informasjon via mail, vår facebookside, intern facebookanal, instagram, LinkedIN, postere og oppslag på bergstud.no.

Det er også mulighet for å legge inn annonser i Bergmanden, studentavisen for Bergstuderendes Forening. For mer informasjon om dette, ta kontakt med redaksjonen på bergmanden@bergstud.no. For utfyllende tilbud og informasjon om annonsering, ta kontakt på bedrift@bergstud.no.

 

BK-Berg er en frivillig organisasjon og overskuddet går til drift av linjeforeninga Bergstuderendes Forening. Se hvem medlemmene i BK-Berg er på https://bergstud.no/bedrift/medlemmer/, legg oss til på Linkedin eller følg oss på sosiale media: Facebookside og Instagram.