Om BSF

Bergstuderendes Forening er linjeforeningen for Materialteknologi, Petroleumsfag/Georessursar og geoteknologi, Tekniske Geofag/Ingeniørteknologi og Geologi Realfag – tidligere Berg A og Berg B. Høsten 2023 hadde vi totalt 544 studenter fordelt på de forskjellige studieprogrammene.

Formålet med vår linjeforening er å skape et godt kameratskap mellom studentene på berglinja. Vi møtes med jevne mellomrom til selskapelig samvær, hvor vi kutter ut fagpraten for en stund.

Bergstuderendes Forening er en av NTNUs eldste linjeforeninger og vi har tradisjoner helt tilbake til 1757, selv om selve navnet og foreninga slik den er i dag, «bare» har røtter tilbake til 1914. Tradisjonene ønsker vi å holde i hevd, og forutsetningen for at vi skal få en god linjeforening er at mange deltar og kommer med ideer og kritikk.

Foreningen drives av oss studenter (og noen ivrige uteksaminerte medlemmer). Styret, som består av 11 personer i hovedstyret + en mengde andre, velges på generalforsamling hvert semester. Styrets oppgave er å koordinere og stå ansvarlig for alle aktivitetene i foreninga. Generalforsamlingen (høst og vår) avgjør de største sakene, som styret følger opp.