Hovedstyret

Hovedstyret er foreningens øverste organ og har som oppgave å koordinere og stå ansvarlig for den generelle driften av foreningen. Hovedstyret består av 9 personer med stemmerett under avgjøring av saker, i tillegg kommer vise stillingene og redaktør stillingen, som ikke har stemmerett.

Styret kan kontaktes her.

Trygve Otnes

Trygve Otnes

Leder (leder@bergstud.no)

Trygve har det overordnede ansvar for at foreningen går som smurt. Dette innebærer blant annet å drive oppfølging av de forskjellige komiteene, være med på møter med de andre linjeforeningslederne og generelt være hovedansvarlig for foreningen.

Hanna Lena Muser

Hanna Lena Muser

Festsjef / nestleder (festsjef@bergstud.no)

Hanna har ansvaret for at alle sosiale arrangementer og fester Berg arrangerer blir gjennomført på best mulig måte, han er også nestleder for foreningen.

Lars Johannes Vårdal Solheim

Lars Johannes Vårdal Solheim

Økonomisjef (okonomi@bergstud.no)

Som økonomisjef er Fredrik ansvarlig for pengestrømmen i foreningen. Årlig sender økonomisjefen foreningens regnskap til revisor, søker om støtte fra sponsorer(f.eks SiT) og holder orden på økonomien slik at regnskapet går i null

Thea Sofie Svee Simonsen

Thea Sofie Svee Simonsen

Bedriftssjef (bedrift@bergstud.no)

Som bedriftssjef er Thea lederen for bedriftskomiteen BK-Berg som er foreningens bindeledd til næringslivet og dermed hovedansvarlig for bedriftspresentasjoner og faglige arrangement i regi av Bergforeningen.

Maren Vinjevoll Årdal

Maren Vinjevoll Årdal

Infosjef / websjef (infosjef@bergstud.no)

Som infosjef har Maren ansvaret for å holde Bergforeningens medlemmer informert om det som skjer i berg. Dette inkluderer å sende ut informasjonsmail i ny og ne, samt vedlikehold av websiden. Maren er også leder av Webcom, komiteen som bistår til alt IT-relatert i foreningen.

Enrique Da Silva Tjelle

Enrique Da Silva Tjelle

Kjellersjef (kjeller@bergstud.no)

Som sjef for kjelleren er Enrique hovedansvarlig for Hyberti-kjelleren på Moholt, som vi deler med linjeforeningene Hybrida og Timini. Dette medfører at han er leder for kjellerstyret, som har ansvaret for å arrangere fester og andre sosiale arrangementer på kjelleren.

Brage Kristian Bragstad

Brage Kristian Bragstad

Hyttesjef (hyttesjef@bergstud.no)

Som hyttesjef er Brage ansvarlig for forvaltning av Solskinnshytten på Røros. Dette medfører blant annet at han er ansvarlig for organisering av dugnadsturer til hytta, reservasjoner, samt de årlige turene til hytta i regi av Berg.

Live Grimestad Nordbø

Live Grimestad Nordbø

DHL-kontakt/Inkluderingsansvarlig (dhl@bergstud.no)

Live er DHL (de høylegerte) sin representant i bergstyret, og sørger for at studentene på materialteknologi blir inkludert og deres interesser ivaretatt i BSF. I bergstyret er hun ansvarlig for å bistå de som skal støpe knapper til Bergmandsdrakten.

Tobias Holen Kokkin

Tobias Holen Kokkin

Internasjonal kontakt (int-kontakt@bergstud.no)

BSF er medlem av en europeisk bergforening som heter IFMMS. Hvert av medlemslandene arrangerer internasjonal uke (International Student Week – ISW), minst annenhvert år.
Tobias, vår internasjonale kontakt, har hovedansvaret for å arrangere ISW i Trondheim og å sende medlemmer av BSF til ISW i andre land.

Brita Hegna

Brita Hegna

Redaktør (bergmanden@bergstud.no)

Som redaktør er Brita ansvarlig for produksjonen av linjeforeningens eget magasin, Bergmanden. Hun har med dette ansvaret for å samle redaksjonen til møter, for å finne ideer, bilder og delegere saker, samt redigering før trykk. Viktige oppgaver er blant annet å dekke arrangementene til BSF, men vel så viktig er det å skape et variert og underholdende magasin som kommer minst to ganger i semesteret. Redaktøren er i tillegg bruker av linjeforeningens snapchat-konto, så sørg for å sende dine snaps til bergstud på snapchat!

Sigurd Tøfte Johnsen

Sigurd Tøfte Johnsen

Vise-festsjef / faddersjef (vise-fest@bergstud.no)

Som vise-festsjef bistår Sigurd festsjefen under arrangementene som Berg arrangerer. I tillegg er han også faddersjef for fadderperioden som Berg arrangerer i begynnelsen av hvert høstsemester.

Robert Nazareno

Robert Nazareno

Vise-økonomisjef (vise-ok@bergstud.no)

Som vise-økonomisjef er Robert ansvarlig for Bedriftskomiteen(BK-Berg) sin økonomi. Vise-øk får også kurs i regi av SiT og opplæring av økonomisjefen slik at han etter et år er klar til å ta over som økonomisjef etter Lars.

Marte Stürtzel Gulbrandsen

Marte Stürtzel Gulbrandsen

Kontorsjef (myrasjef@bergstud.no)

Marte har som kontorsjef ansvaret for Berg-kontoret på PTS. Oppgavene her går ut på å passe på at det alltid er nok drikke i kjøleskapet og nok snacks i hyllene. I tillegg har hun det overordnede ansvaret for Kaffi og kake komiteen, som titt og ofte kommer med kake på kontoret!