Hovedstyret

Hovedstyret er foreningens øverste organ og har som oppgave å koordinere og stå ansvarlig for den generelle driften av foreningen. Hovedstyret består av 9 personer med stemmerett under avgjøring av saker, i tillegg kommer vise stillingene og redaktør stillingen, som ikke har stemmerett.

Styret kan kontaktes her.

Eirik Torset

Eirik Torset

Leder (leder@bergstud.no)

Eirik har det overordnede ansvar for at foreningen går som smurt. Dette innebærer blant annet å drive oppfølging av de forskjellige komiteene, være med på møter med de andre linjeforeningslederne og generelt være hovedansvarlig for foreningen.

Markus Oftedal Hatleskog

Markus Oftedal Hatleskog

Festsjef / nestleder (festsjef@bergstud.no)

Markus har ansvaret for at alle sosiale arrangementer og fester Berg arrangerer blir gjennomført på best mulig måte, han er også nestleder for foreningen.

Zuzanna Paczkowska

Zuzanna Paczkowska

Økonomisjef (oknomi@bergstud.no)

Som økonomisjef er Zuzanna ansvarlig for pengestrømmen i foreningen. Årlig sender økonomisjefen foreningens regnskap til revisor, søker om støtte fra sponsorer(f.eks SiT) og holder orden på økonomien slik at regnskapet går i null

Susanne Moseid Bryhni

Susanne Moseid Bryhni

Bedriftssjef (bedrift@bergstud.no)

Som bedriftssjef er Susanne lederen for bedriftskomiteen BK-Berg som er foreningens bindeledd til næringslivet og dermed hovedansvarlig for bedriftspresentasjoner og faglige arrangement i regi av Bergforeningen.

Ingunn Marie Vestbøstad

Ingunn Marie Vestbøstad

Infosjef / websjef (infosjef@bergstud.no)

Som infosjef har Ingunn ansvaret for å holde Bergforeningens medlemmer informert om det som skjer i berg. Dette inkluderer å sende ut informasjonsmail i ny og ne, samt vedlikehold av websiden. Ingunn er også leder av Webcom, komiteen som bistår til alt IT-relatert i foreningen.

Even Fossum

Even Fossum

Kjellersjef (kjeller@bergstud.no)

Som sjef for kjelleren er Even hovedansvarlig for Hyberti-kjelleren på Moholt, som vi deler med linjeforeningene Hybrida og Timini. Dette medfører at han er leder for kjellerstyret, som har ansvaret for å arrangere fester og andre sosiale arrangementer på kjelleren.

Vanessa Bjore

Vanessa Bjore

Hyttesjef (hyttesjef@bergstud.no)

Som hyttesjef er Vanessa ansvarlig for forvaltning av Solskinnshytten på Røros. Dette medfører blant annet at hun er ansvarlig for organisering av dugnadsturer til hytta, reservasjoner, samt de årlige turene til hytta i regi av Berg.

Frida Sofie Finne Schmidt

Frida Sofie Finne Schmidt

DHL-kontakt/Inkluderingsansvarlig (dhl@bergstud.no)

Frida er DHL (de høylegerte) sin representant i bergstyret, og sørger for at studentene på materialteknologi blir inkludert og deres interesser ivaretatt i BSF. I bergstyret er hun ansvarlig for å bistå de som skal støpe knapper til Bergmandsdrakten.

Julie Oline Bonsaksen

Julie Oline Bonsaksen

Internasjonal kontakt (int-kontakt@bergstud.no)

BSF er medlem av en europeisk bergforening som heter IFMMS. Hvert av medlemslandene arrangerer internasjonal uke (International Student Week – ISW), minst annenhvert år.
Julie, vår internasjonale kontakt, har hovedansvaret for å arrangere ISW i Trondheim og å sende medlemmer av BSF til ISW i andre land.

Mari Rogne Vinje

Mari Rogne Vinje

Redaktør (bergmanden@bergstud.no)

Som redaktør er Mari ansvarlig for produksjonen av linjeforeningens eget magasin, Bergmanden. Hun har med dette ansvaret for å samle redaksjonen til møter, for å finne ideer, bilder og delegere saker, samt redigering før trykk. Viktige oppgaver er blant annet å dekke arrangementene til BSF, men vel så viktig er det å skape et variert og underholdende magasin som kommer minst to ganger i semesteret. Redaktøren er i tillegg bruker av linjeforeningens snapchat-konto, så sørg for å sende dine snaps til bergstud på snapchat!

Jonas Bakken

Jonas Bakken

Vise-festsjef / faddersjef (vise-fest@bergstud.no)

Som vise-festsjef bistår Jonas festsjefen under arrangementene som Berg arrangerer. I tillegg er han også faddersjef for fadderperioden som Berg arrangerer i begynnelsen av hvert høstsemester.

Fredrik Hexum Arvesen

Fredrik Hexum Arvesen

Vise-økonomisjef (vise-ok@bergstud.no)

Som vise-økonomisjef er Fredrik ansvarlig for Bedriftskomiteen(BK-Berg) sin økonomi. Vise-øk får også kurs i regi av SiT og opplæring av økonomisjefen slik at han etter et år er klar til å ta over som økonomisjef etter Zuzanna.