Kriterier for anskaffelse av daljer

Berseblæsten:

Tildeling af Berseblæstens Dalje

 • 1 Formål

Berseblæstens Dalje er en æresbevisning givet til medlemmer, som har udvist ekstraordinær dedikation og aktivitet i Berseblæsten. Denne æresbevisning anerkender individets betydelige bidrag gennem aktiv deltagelse og fremmer en kultur af engagement og entusiasme inden i foreningen.

 • 2 Kriterier for Tildeling

Berseblæstens Dalje kan tildeles medlemmer som opfylder et af følgende kriterier:

 1. a) Særdeles Aktivt Medlemskab: Medlemmet skal have været et særdeles aktivt medlem i mindst et semester (6 måneder). Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, regelmæssig deltagelse i Berseblæstens arrangementer, bidrag til organisatoriske opgaver, og fremme af Berseblæstens værdier.
 2. b) Moderat Aktivt Medlemskab: Medlemmet skal have været et noget aktivt medlem i mindst to semestre (12 måneder). Medlemmet skal have deltaget jævnligt i foreningens aktiviteter og bidraget positivt til Berseblæstens sammenhold og udvikling.
 • 3 Tilbagekaldelse

I sjældne tilfælde, hvor en modtager af Berseblæstens Dalje har vist en adfærd som strider imod foreningens værdier eller har skadet Berseblæstens omdømme, kan æresbevisningen trækkes tilbage efter enstemmig beslutning af bestyrelsen.

 

Lapis/Spinell:

Det skal på generalforsamlingen til koret utdeles kordaljer etter følgende reglement:

 1. Det deles ut en dalje til korets nye medlemmer som deltar ca eller mer enn 50 % innen siste år, ved høyt oppmøte kan dalje deles ut etter halvt år. Kun de som har egen Bergmandsdrakt har rett til å motta dalje.
 2. For hvert år man har besunget seg i koret tildeles man 1 note til å bære på daljens bånd.
 3. Idet det 5 års besyngtelse påbegynner, medfører retten til å bære g-nøkkel på daljens bånd.
 4. Korets Dirigent/Leder samt Dirigentus-emerituser bærer korslagt hammer og dirigentpinne på daljens bånd.
 5. Dirigentus-emerituser skal tilstrebe ad bære svart sørgebånd horisontalt på daljens bånd.

SPINELL

LAPIS

 

Redaksjonen:

Redaksjonsdaljen er en dalje som gis til medlemmer av redaksjonen. 

Redaktøsen/tøren avgjør hvem som får dalje. Retningslinjer for tildeling av daljen er listet nedenfor.

For å få rett til dalje må en av følgende kriterier oppfylles:

 1. Redaktøs/tør har rett på dalje.
 2. Vært et aktivt medlem av redaksjonen i minst et år.
 3. Bidratt med innhold i minst fire bergmend.

Begrensninger:

 1. Midtsiden, baksiden og lederens ord telles ikke som bidrag til bergmanden.

 

Kjeller:

Kjellerdaljen kan anskaffes ved å oppfylle et av følgende kriterier: 

 1. Stå vakt i kjelleren minimum 3 ganger.
 2. Være en del av kjellerstyret.

 

ISW:

ISW-daljen anskaffes ved å oppfylle en av følgende kriterier:

 1. Deltatt på ISW i utlandet.
 2. Vært en del av ISW komite og organisert ISW Trondheim

Revy:

Revydaljen anskaffes ved å oppfylle en av følgende kriterier:

 1. Deltakelse i revystyret.
 2. Deltakelse i en av undergruppene i revyen (skuespiller, rekvisitt, revyband, manusforfatter, kosegruppe, teknisk, o.l.).

 

BK-Berg:

Bedriftskomiteens dalje tildeles medlemmer som har deltatt i BK-Berg i minst en måned, og som plikter til to semestre med aktiv deltakelse.

Storebersen:

For å få Storebersen må man ha deltatt på kjelken som blir sammenlagt vinner under det æresrike Berserennet.