Referat fra generalforsamling høst 2021

Denne høsten ble det valgt inn nye til stillingene DHL-kontakt, Vise-økonomi,Vise-fest, Internasjonal kontakt, Berdriftsjef, Redaktør og Hyttesjef. Det kom også oppdateringer fra alle våre komiteer, deriblant vår nye turkomite. I tillegg ble det offentliggjort at...