Monolitten kinokomite ble opprettet i 2018 og de arrangerer to filmkvelder i mnd. (en fredag og en søndag). Det reserveres et auditorium på̊ NTNU, og så vises det en film. I forkant har styret valgt ut fire alternativer som kan stemmes på̊ over en Facebook-gruppe. Filmen som får flest stemmer blir vist.

Monolitten filmkomite har som linjeforeningsansvar å organisere et lavterskel tilbud til alle medlemmer av Bergstuderendes Linjeforening. Målet er å øke den sosiale deltakelsen. Vi erkjenner at film er et slikt lavterskel tilbud, og ønsker at komiteen vår skal bidra til å styrke forhold mellom Bergfolk på̊ tvers av årskullene.
Monolitten kinokomité drives demokratisk. Alle BSF-studenter kan delta på arrangementene til kinokomiteen, men bare registrerte medlemmer kan stemme frem neste film.

Organiseringen av Monolitten sosialkomité:

Monolitten er hovedkomitéen for alle sosiale arrangementer i BSF. Under monolitten kan man opprette de sosiale arrangementene man føler BSF trenger. Underkomiteene kan drives av ildsjeler.

Hvordan ta kontakt:

Tidspunkt og datoer for filmvisninger finner du på vår facebookside.

Ordtak:

  • Latin: “Pellicula non adiuvat te in examine”
  • Norsk: “Film hjelper deg ikke på eksamen”

 

Statutter
  1. Monolittens kjenningsmelodi er ‘Concerning Hobbits’ fra Ringenes Herre: Ringens Brorskap.
  2. Kjenningsmelodien ringer inn arrangementet ved oppstart.
  3. Alle medlemmer i Monolitten immatrikuleres ved en Lambo, etter betalte medlemskontingent (25 kr, dette skal betale for Lambo-ølen).
  4. Etter Immatrikulerings-Lamboen er man medlem av Monolitten så lenge man er medlem av BSF.
  5. Dersom arrangementet ikke holdes på̊ en søndag kan styret arrangere drikkeleker til filmen.
  6. De studenter som har deltatt aktivt under studietiden kan oppnevnes til Monolittens æres-klubb; Popkornskåla; før de avslutter studieløpet.
  7. Medlemmene av Popkornskåla belønnes med heder og ære fra alle medlemmene i Monolitten.

Dette er de fire som sitter i oppstartsstyret til Monolitten Kinokomité:

(5.år Petroleum)

Sean Høiland

(5.år Geologi)

Eilif Kongssund

(5.år Tek.Geo)

Amanda Solli Eide

(5.år Geologi)

Alexander Thorbecke