Her kan du lese om styrestillingene som skal fylles 7. november!

Et styreverv er nyttig, lærerikt, ser flott ut på en CV og sist, men ikke minst er det ufattelig morsomt! Gjennom en stilling i hovedstyret får man mange muligheter til å bli kjent med engasjerte studenter på tvers av årstrinn innad i BSF, samt et helt nytt nettverk av ildsjeler i de mange andre linjeforeningene på NTNU. I tillegg har man i hovedstyret en unik mulighet til å sette sitt eget preg på det som skjer i linjeforeningen.

Ingen særlige forkunnskaper eller egenskaper kreves, bortsett fra at det er en fordel med litt engasjement og generell positivitet. Du vil lære det som trengs når du inntrer i stillingen, med god støtte i gamle styremedlemmer. Et hovedstyreverv kommer du aldri til å angre på, så alle anbefales på det sterkeste å stille!

Stillingene velges på generalforsamlingen 7.november, kl 18:00.

Vise-festsjef

Vise-festsjef

Live

Vise-festsjef står hovedansvarlig for fadderukene, i tillegg til å hjelpe festsjef med og arrangere ting i berg. Vervet er to-årig, så etter et år som vise-festsjef blir man festsjef.

Spørsmål om stillingen? Kontakt Live på: vise-fest@bergstud.no

Vise-økonomisjef

Vise-økonomisjef

Halvor

Som vise-økonomisjef er Halvor ansvarlig for Bedriftskomiteen(BK-Berg) sin økonomi. Vise-øk får også kurs i regi av SiT og opplæring av økonomisjefen slik at han etter et år er klar til å ta over som økonomisjef.

Spørsmål om stillingen? Kontakt Halvor på:
vise-ok@bergstud.no og Agnete på:
okonomi@bergstud.no

 

 

Hyttesjef

Hyttesjef

Hanne

Som hyttesjef er Hanne ansvarlig for forvaltning av Solskinnshytten på Røros. Dette medfører blant annet at hun er ansvarlig for organisering av dugnadsturer til hytta, reservasjoner, samt de årlige turene til hytta i regi av Berg.

Spørsmål om stillingen? Kontakt Hanne på:
hyttesjef@bergstud.no

Redaktør

Redaktør

Solfrid

Som redaktør er Solfrid ansvarlig for produksjonen av linjeforeningens eget magasin, Bergmanden. Hun har med dette ansvaret for å samle redaksjonen til møter, for å finne ideer, bilder og delegere saker, samt redigering før trykk. Viktige oppgaver er blant annet å dekke arrangementene til BSF, men vel så viktig er det å skape et variert og underholdende magasin som kommer minst to ganger i semesteret. Redaktøren er i tillegg bruker av linjeforeningens snapchat-konto, så sørg for å sende dine snaps til bergstud på snapchat!

Spørsmål om stillingen? Kontakt Solfrid på:
bergmanden@bergstud.no

Bedriftssjef

Bedriftssjef

Inga

Som bedriftssjef er Inga lederen for bedriftskomiteen BK-Berg som er foreningens bindeledd til næringslivet og dermed hovedansvarlig for bedriftspresentasjoner og faglige arrangement i regi av Bergforeningen.

Spørsmål om stillingen? Kontakt Inga på:
bedrift@bergstud.no

Internasjonal Kontakt

Internasjonal Kontakt

Amanda

BSF er medlem av en europeisk bergforening som heter IFMMS. Hvert av medlemslandene arrangerer internasjonal uke (International Student Week – ISW), minst annenhvert år.
Amanda, vår internasjonale kontakt, har hovedansvaret for å arrangere ISW i Trondheim og å sende medlemmer av BSF til ISW i andre land.

Spørsmål om stillingen? Kontakt Amanda på:
int-kontakt@bergstud.no