Bedriftskontakt er en gruppe studenter ved institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk,og institutt for geologi og bergteknikk  ved NTNU.

Bedriftskontakts mål er å fungere som et bindeledd mellom instituttets studenter og næringslivet.

Blant disse kan nevnes:
– Bedriftspresentasjoner
– ccc
– Sommerjobb/jobbformidling

Bedriftskontakt er en innsatsvillig gjeng og vi håper på et godt og konstruktivt samarbeid med dere i næringslivet.

Forslag: Ta bort ombkberg-siden da denne informasjonen er mer naturlig innskrevet på “For Bedrifter”