CCC 12. april på TSK-huset blir årets andre store Berg arrangement, som navnet tilsier kan du forvente bergmenn som drikker coffee, fritt fram på cognac, og røyker cigarer!
Det er opp til hver enkelt å komme seg fram til klubbhuset (det er på Leangen), og det blir servert pølser utover kvelden om man blir sulten. Still med bergmannsdrakt eller studentgalla antekk og gjør deg klar for en heftig kveld! Ta gjerne med deg det du vil ha å drikke også!
Vi vil ha edruvakter under dette arrangementet, og det er nulltoleranse for utagerende oppførsel. Pålegg fra vakter skal følges, og dersom dette ikke gjøres vil det medføre konsekvenser for den enkelte.
Prisen blir 200 kr + 75 kr per cigar! Pengene skal overføres til kontonummer: 1503.44.88077 og betalingen skal merkes med CCC + fullt navn. BETALINGSFRIST ER SATT TILL 11. April, mens PÅMELDINGSSKJEMA MÅ FYLLES UT INNEN 7. April slik at vi får kjøpt inn riktig mengde cognac og cigarer!!
—————-English——————
CCC on April 12th at the TSK-house will be this years second major Berg event! As the name suggests you can expect coffee, freely indulging in cognac and smoking cigars.
It’s up to each individual to get to the clubhouse on their own (it’s at Leangen) and there will be served sausages throughout the evening if you get hungry. The dress code is Bergmannsdrakt og galla attire! You are welcome to bring your own drinks as well!
We will have sober monitors during this event, and failure to follow any instructions from them will result in expulsion.
The price will be 200kr + 75kr per cigar! The money is transferred to account number: 1503.44.88077 and the payment marked with CCC + full name. The payment deadline is April 11th, but the registration form must be filled out by April 7th so that we can purchase the correct amount of cognac and cigars!