Fagsider

Velkommen til BSF sine fagsider.
På disse sidene er det samlet informasjon om alle 4 studieretningene som Berg representerer. Dette inkluderer en beskrivelse av fagene hver linje har på hvert årstrinn, gamle eksamensoppgaver(og løsningsforslag) knyttet til fagene og en grov beskrivelse av hva pensum innebærer.
Målet med disse sidene er å være til hjelp for våre medlemmer(og potensielle studenter) når de skal bestemme seg for videre studieretning når de går oppover i klassetrinn. Merk at disse sidene er langt fra ferdig, og dersom du er nåværende student og ønsker å bidra settes det stor pris på av webcom, vennligst kontakt infosjef@bergstud.no dersom du ønsker å bidra med smått eller stort.

Foreløpig er det svært lite informasjon her. Webcom er i ferd med å bygge opp denne siden