Tekniske Geofag

Her skal det komme faginformasjon om tekniske geofag når vi kommer så langt.