KORT VERSJON

HVA?|HVOR?|NÅR?

RAMBØLL Bedriftspresentasjon | Kobbes Gate 2 | mandag 8.april kl. 17.00

CONCEDO Bedriftspresentasjon | PTS, P1 | tirsdag 9. april kl. 18.00

CCC | TSK-huset| fredag 12. april, kl. 19.00

Generalforsamling | R7, realfagsbygget | mandag 15.april, kl. 18.15

Generalforsamling Turbiditten | PTS, P1 | tirsdag 16.april, kl. 18.00

LANG VERSJON

RAMBØLL BEDRIFTSPRESENTASJON

Rambøll inviterer til bedriftspresentasjon- og besøk mandag 8. april kl. 17:00, i Kobbes gate 2! Her får du høre mer om hva Rambølls Ingeniørgeologi og skred avdeling jobber med, og vi får møte to nyutdannede som forteller om sin overgang fra studenttilværelsen til jobblivet. Det blir god tapas og drikke underveis, og vi får i tillegg bli med på en omvisning på Rambølls kontorer!

Inviterte linjer er :
1-5. klasse tekniske geofag/ingeniørgeologi
1-5. klasse geologi.

—————————————————————–

Rambøll invites you to their company presentation on Monday 8. April at 17:00, in Kobbes gate 2! Here you will hear more about what Rambølls Engineering geology and slide section works with, and we will meet two newly graduates who will talk about their transition from student living to work life. There will be good food and drinks, and we will also get a tour of Rambølls office!

Invited disciplines: 
1-5. tekniske geofag/ingeniørgeologi 
1.5. geologi 

CONCEDO BEDRIFTSPRESENTASJON

Concedo AS er et norsk oljeselskap med fokus på letevirksomhet på norsk kontinentalsokkel. Selskapet har et spesielt sterkt kombinert ledelses- og teknisk leteteam med lang erfaring.

Våre nøkkelverktøy for å identifisere nye muligheter for funn er seismikk, brønndata og personalets samlede erfaring. Testing av ny teknologi som elektromagnetiske data og spesiell behandling av seismiske data kan i mange situasjoner være svært viktig. Vår fremtid avgjøres gjennom vårt daglige arbeid, nemlig tolkning, analyse og integrering av de ulike dataene. 

Mer informasjon på teknologiporten og BK-Berg sine sider.

CCC

CCC 12. april TSK-huset blir årets andre store Berg arrangement, som navnet tilsier kan du forvente bergmenn som drikker coffee, fritt fram på cognac, og røyker cigarer! Det er opp til hver enkelt å komme seg fram til klubbhuset (det er på Leangen), og det blir servert pølser utover kvelden om man blir sulten.

Still med bergmannsdrakt eller studentgalla antekk og gjør deg klar for en heftig kveld! Ta gjerne med deg det du vil ha å drikke også!

Prisen blir 200 kr + 75 kr per cigar! Pengene skal overføres til kontonummer: 1503.44.88077 og betalingen skal merkes med CCC + fullt navn. 

Mer informasjon her: https://www.facebook.com/events/822751339890276

GENERALFORSAMLING BSF

Mandag 15. april inviterer styret til generalforsamling i linjeforeningen. Dette vil foregå i auditorium R7 på realfagsbygget. Her vil styret og underkomiteene gjennomgå semesteret og det de har styrt på med. Det vil i tillegg bli tatt opp nye medlemmer til styret! Stillingene på valg er: 
– Leder
– Infosjef 
– Kjellersjef 
– Kontorsjef
– Åreansvarlige 

Det vil i tillegg bli servert pizza og bryggarlaugets egen brygga øl! 

Påmelding for gratis pizza: https://forms.gle/ujqTKT6Sr3CtcwxD9 

GENERALFORSAMLING TURBIDITTEN

Turbiditten skal arrangere sin andre generalforsamling og har den glede av å invitere alle bergquinder og bergmenn som synes tur og aktivitet er gøy!! Møtet er tirsdag 16. April kl.18.00 og vil bli avholdt på PTS i auditorium P1. Her skal årsrapporten fremlegges og det vil bli servering av GRATIS pizza++!🫶

Følgende stillinger vil bli lyst ut:
– Leder
– Kommunikasjonsansvarlig
– Utstyrsansvarlig
– Junior turansvarlig

Ved interesse for en eller flere av stillingene under, send mail til turbiditten@bergstud.no eller melding til Sebastian Bakken Karlsen😁

Har du saker du ønsker skal bli tatt opp på møtet, send mail til turbiditten@bergstud.no