Mange tror de vet best selv… Trad.kom vet best.

Tradisjonskomiteen forbindes gjerne med gamle, bittre, grinete Bergfolk på bakerste rad av generalforsamling som grynter at “alt var bedre før i tiden…”.
Dette kan i enkelte tilfeller stemme skremmende godt, men de har også andre ansvarsområder og er i virkeligheten ganske snille og pratsomme skapninger:

 • Passe på at tradisjoner går sin gang i BSF.
 • Være støtteorgan/kontakt for hovedstyret, komiteene, korps og kor i BSF.
 • Om folk lurer på om noe kan de ta kontakt med trad.kom. De kjenner tradisjonene rundt ulike arrangement, og setter gjerne prikken over i-en om det er noe er glemt på en event.
 • Trad.kom passer på deg – uten at du ser oss så mye.

 

Amanda Solli Eide

 

Vilde Lund Øksnes

Martin Johansen

Anders Solås

Hvem består trad.kom av?
Ofte 4-5. klassinger fra alle linjene i BSF. De har ofte deltatt i tidligere styreverv, er ennå aktive i kor, korps og andre komiteer i BSF og/eller er generelt aktive medlemmer på ulike vis.
Hvordan blir jeg medlem av trad.kom?
Trad.kom velger ut sine egne medlemmer og etterfølgere. Men om du ønsker å være en streber..

 • Vær særdeles aktiv i kor, korps, komiteer og hovedstyret
 • Delta på nærmest alle arrangementer i regi BSF
 • Ha god kjennskap til BSF generelt.

Sådan er du et naturlig valg.

Hvordan ser trad.kom daljen ut?

Trad.kom har ingen dalje. Å være medlem av trad.kom er ære nok i seg selv, og alle rundt deg vet du er medlem. Det er deilig det!

Hva med tidligere medlemmer av trad.kom?

Trad.kom har tidligere hatt en smule kaotisk ansvarsfordeling, så foreløbig ligger navn fra de siste årene i denne listen. En utfylling er fortløpende:

 

 • Kjetil Håvik (2013?)
 • Anders Mæland (2014)
 • Magnus Bru (2014)
 • Andreas Wold (2015)
 • Ulrikke Nilsen (2015)
 • Per Fredrik Tunestam (Pär) 2015
 • Berit Vinje (2015)
 • Susanne Olsen (2015)
 • Sondre Krogh Johansen
 • Stine Svoen
 • Magnus Gule
 • Kristoffer Sørgård
 • Håkon Selmer
 • Runa Frengen

Eirik Torset

Mari Rogne Vinje