Program for fadderuke Berg 2019!

Program for fadderuke Berg 2019!

Kjære alle fadderbarn, velkommen til fadderuke berg 2019! Vi håper dere får en fantastisk fadderuke og at dere blir kjent med mange nye folk i trivelige omgivelser. Programmet for fadderuken kan du også se her. Kontaktpersoner for fadderperioden:

Live Aasen Frosta - Faddersjef

Andrine Edelsteen Moen - Tekniske Geofag

Helene Markhus Brekke - Petroleum

Tyri Eidsaune - Materialteknologi

Marit Mjøsund - Geologi

Bendik Nyhavn - Kontaktperson for internasjonale studenter