Redaksjonen

 

Redaksjonen er redaktørens hjelpere med å lage Bergmanden. Her kan man få oppgaver som å skrive artikler, å finne og redigere bilder, å lese korrektur eller andre nødvendige oppgaver. Redaksjonen har ansvar for at Bergmanden kommer ut helst fire ganger i året og alltid med spennende og gøy innhold!

Vi har skrivekvelder som innebærer at vi møtes og finner ut av hva vi skal skrive om, idemyldrer og har det gøy. Hvis du synes et verv i redaksjonen hadde vært spennende eller bare lurer på hva det går ut på er det bare å ta kontakt på instagram eller direkte med redaktør Brita Hegna .

 BSF har i dag en velfungerende, effektiv redaksjon som redaktøren er veldig stolt av!

 

 

 

 

 

Nyttig info

Følg oss på instagram: Bergmanden_avis

Bergmanden på nett: https://bergstud.no/bergmanden-pa-nett/